Katastrofická letecká pošta v Rakúsko – Uhorsku (1918)

Tento rok si pripomíname 95.výročie začiatku prevádzky prvej pravidelnej leteckej linky prechádzajúcej cez naše územie na trase Wien – Krakov – Lemberg – (Kyjev). Letecká linka zabezpečovala dopravu civilnej pošty od mareca až do októbra 1918. Na úseku Lemberg – Kyjev...

Zaujímavosti vydania známok FLUGPOST 1918

1. Objavenie dvoch typov pretlače pri hodnote 2,50 K Prvé vydanie leteckých známok platných na našom území môžeme datovať ku koncu R-U monarchie (vydanie 31.III.1918). Známky boli určené na uhradenie leteckých poplatkov za prepravu pošty najskôr iba na leteckej linke...
Share This