Použitie emisie 1850 v júni a júli (1850?) – 4. časť

Použitie emisie 1850 v júni a júli (1850?) – 4. časť Použitie nemej pečiatky Viedne typu g na celistvosti z roku 1851 vidíme na obr.33. Mestská pečiatka z 13. júna je v čiernej farbe nakoľko list obsahuje adresu pre doručenie zásielky. Samotná...

Použitie emisie 1850 v júni a júli (1850?) – 3. časť

Použitie emisie 1850 v júni a júli (1850?) – 3. časť Ďalším príkladom listu zaslaného do zahraničia (územia v správe Pruska) je malá obálka odoslaná z pošty v obci Freiwaldau (modrá podacia pečiatka Freiwaldau 24. JUL) na poštu v obci NEISSE...

Použitie emisie 1850 v júni a júli (1850?) – 2. časť

Použitie emisie 1850 v júni a júli (1850?) – 2. časť Praporkové pečiatky používali nielen samostatné poštové úrady ale aj zberne listov, ktoré boli vytvárané podľa aktuálnej potreby poštovej prevádzky. Na obr.9 je výstrižok z listu podaného v zberni...

Použitie emisie 1850 v júni a júli (1850?) – 1. časť

Použitie emisie 1850 v júni a júli (1850?) – 1. časť Prvé poštové známky Rakúskeho cisárstva boli vydané 1. júna 1850 a boli platné v rámci vtedajšieho územného usporiadania aj na našom území do 31. decembra 1858. Stalo sa tak až 10 rokov po zavedení...