Použitie emisie 1850 v júni a júli (1850?) – 4. časť

Použitie nemej pečiatky Viedne typu g na celistvosti z roku 1851 vidíme na obr.33. Mestská pečiatka z 13. júna je v čiernej farbe nakoľko list obsahuje adresu pre doručenie zásielky. Samotná pečiatka je už podstatne viac opotrebovaná ako červená...

Použitie emisie 1850 v júni a júli (1850?) – 3. časť

Ďalším príkladom listu zaslaného do zahraničia (územia v správe Pruska) je malá obálka odoslaná z pošty v obci Freiwaldau (modrá podacia pečiatka Freiwaldau 24. JUL) na poštu v obci NEISSE (Nisa, Poľsko). Na pruských hraniciach bol list označený čiernou...

Použitie emisie 1850 v júni a júli (1850?) – 2. časť

Praporkové pečiatky používali nielen samostatné poštové úrady ale aj zberne listov, ktoré boli vytvárané podľa aktuálnej potreby poštovej prevádzky. Na obr.9 je výstrižok z listu podaného v zberni listov č. 56 21.AUG (5 EXP – 5. expedícia, 4 A – v 4...

Použitie emisie 1850 v júni a júli (1850?) – 1. časť

Prvé poštové známky Rakúskeho cisárstva boli vydané 1. júna 1850 a boli platné v rámci vtedajšieho územného usporiadania aj na našom území do 31. decembra 1858. Stalo sa tak až 10 rokov po zavedení poštovej reformy Rowlandom Hillom vo Veľkej Británii, spojenej...