První den vydání známek 1. 6. 1850 – prvotisk

Navazuji na články kolegy znalce Radomila Květoně, který popisuje použití známek první rakouské emise v červnu a červenci roku 1850. Na ukázce doplním jeho články o použití známky tištěné v prvotisku „Erstdruck“ a navíc z prvního dne vydání známek...
Share This