Články

Chráněno: Rakousko ANK 134 katalogizace deskové vady Xaverian | 22.02.2019 | Rakousko Chráněno heslem Chcete-li zobrazit tento příspěvek, zadejte heslo: Heslo: Odeslat Rakousko 1850–1858/59 padělané smíšené frankatury Xaverian | 13.02.2019 | Rakousko V průběhu...

Doporučené zásielky s pečiatkou CHARGÉ

Chargé – Nota Bene – Recommandirt Predpisy pre označovanie doporučených listov boli stanovené v Rakúsko – Uhorsku (RU) už v deväťdesiatych rokoch 18. storočia (Votoček [1]). Podľa týchto dobových predpisov mal byť každý doporučený list označený číslom...

Letecký EXPRES

Z histórie leteckej prepravy civilných zásielokZrýchlená (expresná) preprava leteckých zásielok mala svoje korene už v Rakúsko- Uhorskom cisárstve. Počnúc 31.III.1918 bola zahájená pravidelná letecká preprava civilných zásielok na trase Wien – Krakau –...

10 Kronen – Pamätná emísia 1910

Tlač známky a jej poštové použitieDodatok: Novoobjavené zúbkovania (4.6.2018)Dňa 18. augusta 1910 oslavoval cisár František Jozef I. svoje 80. narodeniny. Už pri vydaní jubilejnej série 1908 (k 60. výročiu vlády F.J.) bolo rozhodnuté vydať k tomuto výročiu pamätné...
Share This