RECOMMANDIRT PRESSBURG

RECOMMANDIRT PRESSBURG Pečiatka známa či neznámaŠtúdium poštovej histórie je neoddeliteľne spojené so zbieraním poštových celistvostí. Ako správny lokál patriot („Bratislavčan“ od roku 1959) som začal zbierať všetko čo malo poštovú pečiatku Presburg, Preszburg,...
Share This