Peňažné balíky v Rakúsku 1875-1918

Peňažné balíky v Rakúsku 1875-1918 Preprava poštových zásielok v 2. polovici 19. storočia sa stala pevnou súčasťou nielen spoločenského života ale aj prudko sa rozvíjajúcej ekonomiky Rakúsko-Uhorska. V roku 1863 spísal Vincenc Diba (učiteľ na českej hlavnej škole...

10 Kronen – emisia 1908 a 1910

10 Kronen – emisia 1908 a 1910 Odchýlne zúbkovania a ocenenie rôznych formátov známok Výsledkom špecializácie zbierania známok starého Rakúska (a to nielen pred rokom 1900 – tzv. klasické známky) je objavenie odchýlneho zúbkovania týchto TOP hodnôt emisií...

Kolková známka emise 1888 – nebezpečné falzum celistvosti

Kolková známka emise 1888 – nebezpečné falzum celistvosti ( Článek ze znalecké práce Jana Pelikána ) Dne 21.10.2015 mi byla předložena na vyjádření a přezkoumání celistvost frankovaná kolkem 5 Kr emise 1888.  Tyto kolkové známky se především používaly na...
Share This