Falza celistvostí frankovaných známkou 50 kreuzer rakouské emise 1867

od | 8.06.2018 | Rakousko

Poměrně v krátkém časovém období jsem měl možnost prohlédnout a přezkoumat některé celistvosti v originálu a využít můj známkový i počítačový archív. Musím důrazně upozornit všechny sběratele rakouské klasiky na velkou část padělaných celistvostí, frankovaných známkami 25 krejcarů a 50 krejcarů, emise 1867, jemný tisk. V dalším textu přinášíme vyobrazení originálních razítek a nejdůležitější poznatky, které vedou k odhalení padělku.
Vždy se jedná o použití originální známky a kompletně padělaná poštovní razítka, převážně Prahy a Písku, případně kompletní padělky celistvostí. Vzhledem k tomu, že se zachovalo ve sbírkách velké množství nepoužitých známek emise 1867, nominální hodnoty 25 kr. a 50 kr. s jemným tiskem (Feiner Druck; MI 40 II, 41 II ), které byly ještě dlouho po ukončení platnosti na prodej na vídeňském poštovním úřadě a jsou bohatě zastoupeny ve sbírkách, lákají padělatele k obohacení a zhodnocení známky v nepoužitém stavu v hodnotě řádově stokorun ke sto až tisíciprocentnímu zisku.
Na první ukázce je zobrazen kompletní dopis, adresovaný do Londýna a frankovaný pravou známkou 50 kr. emise 1867, jemný tisk (obr. 1). Má kompletně padělané podací rekomandační razítko PRAG RECOMMND. 1/7 6 N 75 (obr. 2), dále všechna ostatní razítka (viz obr. 4 – 7) jsou taktéž padělaná, jakož i celá celistvost s ručně psanými texty. Dole pod známkou je padělaná znalecká značka italského znalce. Na obr. 3 přinášíme pro srovrání pravé rekomandační razítko podacího úřadu Praha na dvojpasce známky 10 kr. a dále na obr. 8 reprodukci tohoto razítka z „Monografie čs. známek“, díl 14 (Votoček). Zobrazená falešná celistvost byla prodána v jedné pražské internetové aukci za 15.000,- Kč + aukčními poplatky.

Obr. 1 Celkový vzhled padělaného dopisu, adresovaného do Londýna

Obr. 2 Falzum razítka

Obr. 3 Originální razítko

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 4 – 7 Reprodukce falešných razítek, použitých na dopise: REGISTERED LONDON; PRUSSIA REGISTERED; AUTR. …; CHARGÉ.

Obr. 7

Obr. 8 Reprodukce z „Monografie“, díl 14 (Votoček, č. E.255)

Na druhé ukázce je výstřižek dopisu, frankovaný pravými známkami emise 1867,a to 5 kr., 25 kr. 50 kr., všechny jemný tisk (obr. 9). Výstřižek obsahuje dvě padělaná rekomandační razítka PRAG – PRAHA RECOMMAND. 5/7 7A 83. Pro srovnání uvádíme pravé rekomandační razítko podacího úřadu Praha na známce 15 kr. (obr. 10) a dále reprodukci razítka z „Monografie“, díl 14. Při srovnání je naprosto zřejmý odlišný tvar jednotlivých písmen u falza. Dále je padělána znalecká značka „Klusoň“.
Je vhodné se zmínit, že jde o nejlépe provedený padělek ze zde uvedených, který oklamal i aukční firmu. Výstřižek byl prodáván v jedné významné mezinárodní pražské aukci a pravděpodobně s ohledem na vyšší vyvolávací cenu zůstal neprodán. Později byl však prodán v jiném filatelistickém obchodě za přijatelných 13.500,- Kč

Obr. 9a Falešná značka znalce

Obr. 10 Originální razítko

Obr. 9b Pravá značka znalce

Obr. 11 Reprodukce z „Monografie“, díl 14 (Votoček), č. E256

Obr. 12 Reprodukce z aukčního katalogu. Celistvost ještě nebyla odzkoušena a atestována.

Na třetí ukázce (obr. 12) přinášíme padělanou celistvost s použitou originální známkou 50 kr. a s padělaným razítkem PRAG 21/9 12.M., která byla nabízena již před deseti lety na jedné z českých aukcí za vyvolávací cenu 100 000,- Kč. Los však zůstal neprodán a potvrdilo se, že bez atestu významnějšího znalce na klasiku Rakouska není vůbec jednoduché dražší položku prodat. Poté, co byla také nabízena v jedné ze švýcarských aukcí a zůstala neprodána, byla v letošním roce nabízena k dalšímu přímému prodeji již v tuzemsku, navíc s atestem italského znalce a znaleckou značkou na celistvosti.

Obr. 13 Reprodukce z „Monografie“, díl 14 (Votoček, č. 35)

Obr. 15 Reprodukce z „Monografie“, díl 14 (Votoček, č. 4)

Na obr. 13 uvádíme opět pro srovnání reprodukci pravého razítka z „Monografie“, díl 14.

Na poslední, čtvrté ukázce (obr. 14a, 14b) uvádíme padělanou celistvost s použitím originální známky 50 kr., padělaným rekomandačním razítkem PRAG B.H. 26/3 , rekomandační razítko „RECOMMANDIRT“, tištěné do oblouku, je rovněž paděláno,  jakož i příchozí ozdobné razítko PISEK. Celistvost pocházela se sbírky již zesnulého Pankráce Zajíčka. Na obr. 15 je opět  reprodukce pravého razítka z Votočkovy monografie.

3/2012

 

 

 

[1] Ing. Emil Votoček: „Monografie československých známek“,díly 13 a 14, Praha 1975/78, vč. dodatku I, II
[2] Dr. Ulrich Ferchenbauer: „Österreich 1850–1918“, monografie starorakouských známek, Wien 2000 a 2008
[3] Ing. Dr. Pavel Hirš, Ph.D.: „Rakousko 1850–1918“, monografie a specializovaný katalog starorakouských známek, Praha 2007
[4] Jan Pelikán: Soukromý známkový a počítačový archiv

Share This