Bosna: Emise Krajinky 1906 a celiny 1906 – předlohy

od | 31.05.2019 | Bosna a Hercegovina

Vyhláškou  R.K.M. – Z.1045 ze dne 17. září 1906 bylo nařízeno vytvoření 16-ti samostatných obrazů a celin od nejlepších rakouských umělců pro K.K. Stadsdruckerei ve Vídni. A to pro účely popisu jednotlivých hodnot, které se od sebe liší textem uvedeným ve vyhlášce.

( Nařízení ze dne 17. září 1906, Abt.5/TB.  Číslo: 1045 )

1.listopadu 1906, K. u.  K. Vojenská pošta v okupační oblasti nové poštovní frankovací známky, korespondenční a dopisní karty obdržela. S okamžitou platností ostatní známky pozbyly platnost a v případě, že nebyly poškozeny byly do 15. listopadu vyměněny v celé Bosně a Hercegovině a na expoziturách Pljevlje, Prjepolje ( Prijepolje ) a Priboj v Sandžaku Novi Pazar.

Této emisi se začalo říkat Krajinky, kterou tvoří ji 16 známek a jsou na ní zobrazeny:

1HDoboj
2HMostar - most
3HJajce – Plivská brána
5HNeretva – pohoří Prenje
6HRama – údolí řeky
10HVrbas – údolí řeky
20HMostar – most přes Neretvu
25HSarajevo – minaret
30HDoprava pošty
35HJezero u Jajce
40HPoštovní dostavník
45HSarajevo – trh
50HVojenská pošta – automobil
1KSarajevo – obchodní čtvrť
2KJajce – věž Svatého Lukáše
5KCísař Franz Josef I.

Předloha pro řadu známek posloužila publikace Heinricha Rennera: Durch Bosnien und die Herzegovina kreuz und quer; Wanderungen, Verlag Berlin Dietrich Reimer, 1896. Jde o rozsáhlý cestopis, který také obsahuje mnoho fotografií a rytin z různých míst Bosny a Hercegoviny a také Sandžaku Novi Pazar. Fotografie jsou od von E. Arndt-Ceplina a Curzona. Některé jsou prokazatelně 100% podkladem pro rytinu, některé jsou spíše ideovým námětem.

Návrh známek je od Kolomana Mosera a rytinu mistrně provedl prof. Ferdinand Schirnböck. Samotné známky jsou provedeny mědirytinou.

V době vzniku patřila tato emise k nejkrásnějším známkám světa a dodnes vzbuzuje obdiv pečlivým zpracováním rytiny i konečným tiskem, jakož i výběrem tématu. Jde o nejznámější emisi Bosny a Hercegoviny a sběratelsky je velmi oblíbená.

V obrazové části jsou vyobrazeny všechny předlohy z knihy a samozřejmě i samotné známky.

Obr. 1 Hrad Doboj

 

Obr. 2 Ikonický most v Mostaru, přesná předloha

 

Obr. 3 Řeka Neretva a pohoří Prenje, přesná předloha

 

Obr. 4 Stranově obrácené ztvárnění údolí řeky Rama, ideová předloha

 

Obr. 5 Údolí řeky Vrbas, přesná předloha

 

Obr. 6 Most v Mostaru, přesná předloha

 

Obr. 7 Jezero u Jajce, přesná předloha

 

Obr. 8 Jajce, věž Svatého Lukáše, pouze ukázka

 

Dva motivy z knihy od Heinricha Rennera jsou použity na celinách 1906/12

 

Obr. 9 Mešita Karagjoz v Mostaru, přesná předloha

 

Obr. 10 Jajce s 22m vysokým vodopádem na řece Pliva, přesná předloha

Samozřejmě, že stejné motivy jsou i na emisi 1910 Jubilejní.

Je nasnadě, že motivy ze stejné knihy by se mohly objevit i na emisi 1912. Je pravda, že by se idea u dvou známek dala najít a to u 12H a 72H, ale v prvním případě jde o rytinu a druhá je více vzdálená konečnému vyhotovení.

 

31/5/2019

 

Jaroslav Stejskal

 

Použitá literatura:

[1] Philatelistische Forschungblätter 17-18/79

[2] Adolf Passer: Die Postwertzeichen von Bosnien und der Herzegovina, Prag 1930

[3] Ing. Dr. Pavel Hirš, PhD: Rakousko 1850-1918, Monografie a specializovaný katalog, II. vydání, Praha 2010

[4] Zbyněk Jánský: Bosna a Hercegovina, specializovaný katalog známek a celin, II. vydání 1999, vlastní náklad.

[5] Ferchenbauer U.: ÖSTERREICH 1850-1918, Handbuch und Spezialkatalog, BAND IV., Selbstverlag, Wien 2008

Share This