Revize : 1.1  – ( 30.9.2018 )

Datum vydání:

  • Skupina I – 1.7.1879 – 1880. Rozměr 13 a 12 až 12 3/4, nepravidelné. V roce 1880 došlo k poškození stroje a perforační jehla se značně rozhodila. Zoubkování nazýváme vířivé ( Wirezähnung ). Perforační otvory výrazně vybočují z řady.
  • Skupina II – 1883 – 1885. Rozměr 12 1/2, 13 1/2  a 13 3/4. Zoubkování čisté a pravidelné.
  • Skupina III – 1889 – 1890. Rozměr 9 1/4 ( vzácné ), 10 1/2, 11 a 11 1/2. Zoubkování čisté a pravidelné.

Platnost : 1901

1879 I.emise – kamenotisk / Steindruck ( deska I )

od | 24.09 2018

Známky byly vydány celkem dvakrát. První vydání bylo kamenotiskem ( Steindruck ), značeno tako typ I nebo deska I a druhé vydání bylo knihtiskem ( Buchdruck ), značeno jako typ II nebo deska II. Hodnota 5kr byla vydána jestě ve třetím vydání, taktéž knihtiskem a je označována jako typ III nebo deska III.

Rozlišení jednotlivých desek je věnována samostatná stránka.

  Vydání1879 1879 1879 1880 1883 
Zoubkování12 (nepravidelné)12¼ or 12¾1312 - 12¾ (vířivé)13¾
Cena *=(**) -33%**ʘ**ʘ**ʘ**ʘ**ʘ
1I½krčerná
2I1kršedá42,-3,-27,-3,-51,-8,-65,-25,-120,-8,-
3I2kra) žlutá45,-3,-40,-3,-110,-10,-90,-20,-250,-25,-
b) hnědožlutá
c) oranžová46,-3,-45,-3,-60,-20,-
d) hnědě oranž.
e) okrověžlutá58,-7,-58,-8,-
f) kadm. žlutá
4I3kra) zelená45,-4,-45,-4,-110,-15,-115,-20,-250,-25,-
b) modrozelená55,-6,-55,-6,-
c) šedozelená
d) žlutozelená66,-6,-
e) lahv. zelná
5I5kra) červená73,-1,-225,-7,-130,-18,-400,-25,-
b) růžová105,-2,-73,-1,-260,-7,-
c) karmínová105,-2,-105,-2,-
d) cihlově červ.150,-2,-150,-2,-260,-7,-
e) oranž. červ.-350,-3000,-350,-
f) rumělková105,-3,-
6I10kra) modrá280,-3,-280,-3,-450,-10,-425,-20,-500,-22,-
b) mléčně mod.425,-13,-425,-13,-450,-10,-
c) tmavě modrá400,-6,-400,-6,-
d) černomodrá360,-6,-360,-6,-
7I15kra) hnědá775,-80,-750,-70,-
typ Ab) šedohnědá950,-95,-
c) červ. hnědá
7I15kra) hnědá275,-15,-260,-15,-360,-18,-450,-30,-650,-35,-
typ B b) šedohnědá220,-15,-200,-14,-
c) tm.ol.hnědá
d) červ. hnědá275,-15,-360,-18.-
e) žlutohnědá275,-15,-275,-17,-360,-18,-
8I20kra) oliv. zelená
b) žlutozelená
c) zelená
9I25kra) fialová310,-25,-310,-25,-470,-35,-
b) šedofialová310,-25,-
c) šeříkově fial.310,-25,-310,-25,-430,-30,-650,-35,-
d) šedé šeřík.280,-25,-310,-25,-430,-30,-
e) purpurová
f) silně fialová1600,-50,-1600,-50,-1700,-55,-
g) světle filová550,-36,-510,-30,-
  Vydání1884 1885 1889 1890 1890 1890 
Zoubkování12½ (pravidelné)13½1110½11½
Cena *=(**) -33%**ʘ**ʘ**ʘ**ʘ**ʘ**ʘ
1I½krčerná275,-180,-45,-55,-45,-55,-
2I1kršedá42,-6,-80,-25,-42,-6,-36,-6,-
3I2kra) žlutá68,-6,-130,-25,-45,-3,-45,-3,-
b) hnědožlutá150,-15,-
c) oranžová200,-28,-45,-3,-55,-3,-
d) hnědě oranž.110,-18,-
e) okrověžlutá
f) kadm. žlutá73,-8,-
4I3kra) zelená65,-5,-1000,-100,-200,-25,-51,-6,-51,-5,-
b) modrozelená51,-6,-57,-6,-
c) šedozelená51,-6,-57,-6,-
d) žlutozelená105,-8,-
e) lahv. zelná-200,-1150,-190,-
5I5kra) červená115,-5,-1000,-70,-500,-15,-3000,-200,-85,-1,-110,-1,-
b) růžová
c) karmínová750,-18,-120,-2,-110,-2,-
d) cihlově červ.850,-20,-95,-2,-105,-2,-
e) oranž. červ.
f) rumělková90,-2,-
6I10kra) modrá310,-5,-1200,-80,-650,-30,--475,-280,-2,-310,-2,-
b) mléčně mod.430,-20,-
c) tmavě modrá310,-2,-
d) černomodrá380,-6,-360,-3,-380,-4,-
7I15kra) hnědá
typ Ab) šedohnědá
c) červ. hnědá
7I15kra) hnědá320,-13,-275,-15,-275,-15,-
typ B b) šedohnědá380,-20,-220,-15,-350,-35,-
c) tm.ol.hnědá380,-20,-1350,-75,-340,-30,-
d) červ. hnědá280,-17,-340,-20,-
e) žlutohnědá
8I20kra) oliv. zelená1450,-20,-1550,-22,-
b) žlutozelená1350,-18,-1450,-20,-
c) zelená1350,-18,-1500,-20,-
9I25kra) fialová380,-25,-380,-25,-
b) šedofialová220,-13,-360,-25,-260,-20,-
c) šeříkově fial.850,-75,-
d) šedé šeřík.240,-15,-
e) purpurová280,-23,-
f) silně fialová
g) světle filová

Smíšené zoubkování – v následující tabulce jsou uvedeny kombinace a cenové ohodnocení známých variant smíšeného zoubkování.

Ceny platí pro použité známky. Cena *= +150%, **=250% k ceně použité známky.

½kr1kr2kr3kr5kr10kr15kr (B)25kr
10½ : 1160,-
10½ : 11½85,-30,-
10½ : 12100,-
10½ : 12½200,-
11 : 10½ 65,-
11 : 11½70,-75,-60,-
11 : 12185,-80,-
11 : 12½175,-
11 : 12¾180,-120,-
11 : 13250,-
11½ : 10½85,-40,-25,-50,-
11½ : 1170,-
11½ : 1235,-70,-200,-
11½ : 12½75,-45,-300,-
11½ : 13¼125,-110,-
12 : 11½25,-80,-200,-
12 : 12½25,-35,-60,-10,-30,-90,-125,-
12 : 12¾40,-40,-65,-17,-35,-90,-260,-
12 : 1390,-60,-30,-80,-325,-
12 : 13¼70,-140,-
12½ : 11100,-190,-330,-
12½ : 11½45,-80,-125,-
12½ : 1235,-13,-30,-70,-100,-
12½ : 1335,-45,-60,-13,-30,-90,-125,-
12½ : 13¼40,-70,-
12¾ : 11350,-
12¾ : 11½150,-320,-
12¾ : 1240,-60,-20,-35,-90,-120,-
12¾ : 13¼42,-75,-20,-40,-
13 : 11350,-
13 : 1255,-85,-40,-80,-300,-
13 : 12½35,-15,-32,-100,-140,-
13 : 13½50,-30,-45,-
13¼ : 12130,-340,-
13¼ : 12½15,-30,-100,-
13¼ : 12¾90,-
13½ : 1390,-

Průsvitka – tisková deska obsahovala 200 známkových polí. Tiskova forma pak 4 tiskové desky. Vodorovně přes dva přepážkové archy byla umístěna archová průsvitka  BRIEF-MARKEN a od roku 1890 pak archová průsvitka ZEITUNGS-MARKEN.

Známky s celou průsvitkou oceňujeme přirážkou **=+300%, *=+200% a Ꙩ=+150%.

Známky s částí průsvitky oceňujeme přirážkou **=+100%, *=+50% a Ꙩ=+20%.

Příklad celé průsvity “G”

Deskové vady – jsou poměrně časté a jsou dané technikou tisku a opotřebováním matrice. Časté jsou deskové vady u 5kr a 10kr jako barevné nebo bílé skvrny, poškození rámu, deformace hodnotových číslic, poškozeni linie erbu a jiné.

Cenové ohodnocení je spíše dánou zálibou, ale i výskytem a pohybuje se v průměru u neupotřebených známek */**=+60,- až 150,-€. U běžných deskových vad se cena pohybuje od +15,-€. U vzácných deskových vad může být cenová přirážka i +300,-€. U ražených je cenová přirážka přibližně na úrovni 50-75% jako u známek neupotřebených. V současné době, kdy poměrně výrazně stoupá cena I. emise – kamenotisku, je hledání deskových vad atraktivní a lze pozorovat zvýšený zájem i na zahraničních aukcích ( 2018 ).

Za zmínku stojí pravděpodobně nejznámější desková vada a to tzv. Q-typ na 10kr. Cena známky s touto deskovou vadou se pohybuje **/*= 450,-€, Ꙩ= 270,-€

Vynechaná perforace – existují ve vodorovném i ve svislém směru.

Hodnotapopis*ʘ
1/2krvodorovněLP1550,-
2krvodorovně-LP **)
3krsvisle6000,-LP
5krsvisle-LP *)
10krsvisleLP2850,-

*) je známa pouze jedna 4-páska s razátkem “K.und K. MILIT. POST LIII-BOS.ŠAMAC 3.5.1895”

**) pravděpodobná chyba v katalogu Dr. Hirše. Vyobrazení II.vydání, str. 670

Formát – u známek se vyskytují počty zoubků, které navozují zdání vyššího nebo nižšího formátu ( 16 – 15 – 14 zubů ), jakož i užšího ( 12 zubů ) nebo širšího formátu ( 14 zubů ) . Tyto odchylky oceňujeme přirážkou +30,-€. V páru ( pásce ) je příplatek +90,-€.

Složky – cena od +25,-€ do + 50,-€ podle velikosti složky. U hodnoty 25kr je cena LP!.

Dvojité zoubkování – oceňujeme ve vodorovné nebo svislé pásce od +80,-€ do +100,-€.

Dvojitý tisk – jsou velmi hledané, cena +120,-€.

Vícebloky a pásky – výskyt je řídký a u celistvostí ojediněli. Pásky jsou častější, bloky jsou vzácné a velmi hledané. Bloky na celistvostech ceníme LP! jako RRR!. U vyšších nominálních hodnot bloky i některé vícepásky R!

pásky a bloky 2-páska4-páska4-blok
*ʘ*ʘ*ʘ
1/2kr78,-100,-100,-200,-250,-350,-
1kr50,-10,-80,-15,-200,-100,-
2kr80,-5,-100,-15,-220,-120,-
3kr85,-9,-190,-26,-250,-220,-
5kr120,-2,-200,-14,-480,-82,-
10kr490,-4,-800,-26,-4000,-420,-
15krA1100,-150,-2300,-350,-8000,--
15krB490,-35,-640,-80,-1450,-610,-
20kr1980,-50,-3700,-220,--2590,-
25kr320,-35,-800,-80,-1480,-1880,-

Známka 5kr v 25-bloku s vířivým zoubkováním, minimální odhadovaná cena **=8.500,-€

Share This