Revize : 1.1  – ( 3.2.2019 )

Datum vydání: 1.11.1906

Platnost do: 3.12.1912

1906 Krajinky

od | 29.01 2019

Emise „Krajinky“ je jedna z nejkrásnějších emisí z počátku 20.století. Právem dodnes patří mezi oblíbený a populární objekt sběratelů. Každý, kdo se jen trošku zajímá o tuto emisi ví, že vedle základních verze zoubkování existují ještě další typy a jejich varianty, které jsou rozvedeny v další části katalogu.

V této kapitole bych chtěl vzdát hold panu Zbyňkovi Jánskému, Který ve svém katalogu toto téma velmi pěkně a na svou dobu i velmi přesně popsal.

ANKhodnotapopis / barva***ʘΞΞ *)
291Hčerná4,-0,500,5012,-
302Htmavě modrofialová4,-0,500,5010,- **)
313Hhněhoolivová4,-0,500,505,-
325Hčernozelená9,-0,500,503,-
336Htmavě žlutohnědá5,-0,500,5013,-
3410Htmavočervená10,-0,500,503,-
3520Hčerně olivově hnědá14,-2,-5,-22,-
3625Htmavomodrá22,-3,-5,-32,-
3730Htmavožlutě hnědá21,-3,-5,-60,-
3835Hčernozelená21,-4,-7,-50,-
3940Hžlutočervená27,-12,-10,-60,-
4045Htmavě hnědočervená21,-10,-10,-140,-
4150Hhnědofialová28,-12,-10,-280,-
421Ktmavě hnědokarmínová50,-20,-10,-550,-50,-
432Ktmavě šedozelená43,-25,-40,--80,-
445Kčernomodrá40,-27,-15,--90,-
Komplet 16ks320,-100,-120,-125,- ***)

*) filatelistický dopis

**) na novinové pásce

***) kompletní sada na jednom nebo více filatelisckém dopise / dopisech

Složky papíru – vyskytují se u všech hodnot, oceňujeme od +30,-€ do +40,-€ za kus

Obtisky – jsou známy u haléřových fodnot +30,-€

 ANKZoubkování Popis***ʘ
B29-44LZ 10 1/2komplet2500,-1500,-2200,-
C29-44LZ 9 1/4komplet420,-200,-420,-
D29-44LZ 6 1/2komplet1800,-900,-1600,-
E29-44LZkomplet různé smíšené zoubkování, všechny známky350,-150,-350,-
F29-44LZkomplet stejné smíšené zoubkování, všechny známky1000,-500,-1000,-
G29-44"Compound"smíšené zoubkování ( pravidelné - vždy protilehlé stejné) komplet 1250,-700,-1250,-
H33KZ 13 1/236,-23,-33,-
J35KZ 13 1/2160,-95,-120,-
K29-44nezoubkované500,-250,-260,-
L29-44červené razítko *)280,-
39, 40, 44LZ 11 1/2Banjaluka ( pouze ověřené ! ) - kus520,-520,-

 *) – 27.5. až 4.6.1910 použití u pošt v době návštěvy císaře F.J.I. cena platí pro výstřižky s celými červenými razítky. Fragmenty červených razítek na použitých smytých známkách ¤+20%

Smíšené zoubkování – je velké téma, které nenechá spát tisíce sběratelů. Existují stale nové objevy, které rozšiřují ověřené kombinace. Na minulých sránkách jsem se snažit katalogizovat tato zoubkování, ale toto bylo velmi náročné. Téma katalogizace úplně nezavrhuji, možná se k němu časem vrátím. Ale nyní bude jen popis problematiky.

Banjaluka – zoubkování LZ 11 1/2 bylo perforováno ve vynechaných perforačních řad pravděpodobně mnichy v banjaluckém klašteře a takto perforované známky byly používané k obchodní korespondenci kláštera. Jedná se o poloprivátní zoubkování, které bylo nezvratně používáno a poštou akceptováno, v poštovním provozu. Rozměr 11 1/2 u všech 4 stran je velmi vzácny a výskyt je ojedinělý. Cena se nedá určit (LP) a na celistvostech se jedná o raritní kusy. Na trhu se objevuji v převážné většině padělky zoubkování a to i u oficiálních obchodníků s filatelistickým materiálem. V katalogu Dr. Hirše je vyobrazena reprodukce 5K v tomto zoubkování ( reprodukce i na těchto stránkách ). Velmi vzácné jsou i známky se smíšeným zoubkování, kde alespoň jedna strana má rozměr 6 ( LZ 11 1/2 ).

Smíšené zoubkování určujeme podle tabulek. Tyto tabulky poprvé  publikoval Edwin C. Coleman postupne ( 1902-1975 ) v letech 1966-7 v „Journal of the Austrian Stamp Club of Great Britain : B&H. The 1906 Compound Perforations, Part I – VII” (zdroj: http://www.rpsl.org.uk ). Od té dovy je nazývají Colemal Table, nebo Colemanovi tabulky. Pan Zbyněk Jánský je ve svém katalogu logicky přepracoval. V této části si ukážeme obě kódování ( obě tabulky ).

 

Smíšené zoubkování – pravidelné “Compound” 2424 ( LZ 9 1/4 : 12 1/2 : 9 1/4 : 12 1/2  … / Jánsky Code / )

Colemans Table - Colemanovy tabulky ( kódování )
Kód 16 1/2
Kód 29 1/4
Kód 312 1/2Základní zoubkování
Kód 410 1/2
Kód 513 1/2Jen 6H a 20H !!
Kód 611 1/2Jen 40H, 45H a 5K !! ( Banjaluka )
Kód 75R!
Kód 0nezoubkované

Jánského varianta označování známek se smíšeným zoubkováním
Kód 16 1/2
Kód 29 1/4
Kód 310 1/2
Kód 412 1/2Základní zoubkování
Kód 513 1/2Jen 6H a 20H !!
Kód 611 1/2Jen 40H, 45H a 5K!! ( Banjaluka )
Kód 75R!
Kód 0nezoubkované

Zoubkování LZ 5 ve variantě s dalším zoubkováním ( LZ 6 1/2, 9 1/4 nebo 12 1/2 ) hodnotíme **=150,-€, *=70,-€, ʘ=150,-€. Ceny jsou minimální a podle vývoje na trhu strmě stále stoupají. Objevují se další varianty. Kombinace 7777 ( vše LZ 5 ) není známa, ale není vyloučena. V tom případě by byla cena LP ( RRR!). Kombinace, kde je na dvakrat LZ 5, hodnotíme +100%. ( reprodukce MUDr. Čámek )

Příklady kódování – podled na známku z líce ( kresby ) –

2222 – všechny strany 9 1/4

1211 – nahoře 6 1/2, vpravo 9 1/4, dole 6 1/2, vlevo 6 1/2

7217 – nahoře 5, vpravo 9 1/4, dole 6 1/2, vlevo 5  ( příklad )

0000 – nezoubkovaná

Přepočítávání – z tabulek je vidět, že jediný rozdíl je v kódu 3 a 4, které jsou „prohozeny“. Jánského označování je dáno logickým uspořádáním zoubkování. Proto jej zachovám jako určující, i když jsem si vědom, že svět bude dál používat Colemans Tables jako etalon i když jsem se setkal na eBay i kódování podle Jánského i u zahraničních filatelistů. Proto jsou v tabulce ukázány příklady přepočtu

ANK 30 – kód 7722 ( LZ 5 : 5 : 9 1/4 : 9 1/4 )

ANK 44 LZ 11 1/2 ( 6666) – R!

ANK 41 – kód 7247 ( LZ 5 : 9 1/4 : 12 1/2 : 5 )

ANK 34 – kód 4364 ( LZ 12 1/2 : 10 1/2 : 11 1/2 : 12 1/2 ) – R!

ANK 30 – kód 1212 ( LZ 6 1/2: 9 1/4 : 6 1/2 : 9 1/4 )

ANK 42 – Dvojitá perforace

Příklady přepočtu Coleman a Jánského tabulek

ColemanJánskýJánskýColeman
1212121212121212
7217721772177217
3333444433334444
1323142413231424
4213321442133214
4343343443433434

pravidelné zoubkování ColemanJánsky
6 1/2 : 9 1/412121212
6 1/2 : 12 1/213131414
9 1/4 : 6 1/221212121
9 1/4 : 10 1/224242323
9 1/4 : 12 1/223232424
10 1/2 : 9 1/442423232
10 1/2 : 12 1/243433434
12 1/2 : 6 1/231314141
12 1/2 : 9 1/432324242
12 1/2 : 10 1/234344343

Desková čísla – u nezoubkovaných známek jsou velmi populární desková čísla. Tato čísla jsou vždy ve středu nahoře tiskové desky  Všechny známky této emise jsou známy s deskovým číslem v barvě známky.

Cena známky s deskovým číslem je 60,-€. Celý komplet je 46ks je 3000,-€

Desková čísla se vyskytují i na použitých zoubkovaných známkách. Cena je stejná jako u nepoužitých.

Desková čísla se vyskytují vzácně i u zoubkovaných známek , známek s vynechanou perforací nebo se smíšeným zoubkováním. Cena odpovídá ceně záliby – LP.

 

 

ANK 39 LZ 6 1/2 s deskovým číslem

ANK 44 – DČ bez tečky

Tabulka výskytu známek s deskových číslel

ANKhodnotas bodem pod DČs bodem před DČs bodem nad DČbez bodu pod DČ 
291H123
302H123
313H231
325H1456787
336H132
3410H2349
3520H121
3625H13
3730H123
3835H231
3940H23
4045H231
4150H13
421K1
432K1
445K123

 

 

2x ANK 39 LZ 12 1/2 s vynechaným zoubkováním

Příklad trojpásky s vynechanou perforací s vynechaným zoubkováním

Vynechaná perforace – je hledaná a to jak vodorovná, tak svislá. Je otázka, zda ji řadíme zvlášť, nebo do systému smíšeného zoubkování ( kód 0 ). Nicméně u pravidelného zoubkování hodnotíme ** = 250,-€. U smíšeného zoubkování ** = 125,-€ za pár.

Dvojitá perforace – se vyskytují u všech hodnot, ale u hodnot 1K a 2K je méně častá. Na dopisech není známa. Oceňujeme 80,-€ za známku, 150,-€ za dvojitou perforaci mezi známkami.

Složky papíru a obtisky – jsou vzácné. Cena +25,-€ až +35,-€ za kus

První den vydání (1.11.1906) – je u této populární emise hledaný a ocěňujeme je 12,-€ za známku, 30,-€ na výsřižku a 175,-€ na dopise.

ANK 42 LZ 6 1/2 s vynechanou perforací

ANK 39 a ANK 34  LZ 12 1/2 s vynechanou vodorovnou perforací

Zkusmé tisky, zkoušky barev, otisk TDkussada
Černotisk na kartónovém papíru25,-750,-
Otisky v původních barvách na kartónovém papíru82,-2500,-
Otisky v původních barvách na známkovém papíru - zoubkované100,-3000,-
Otisky v původních barvách na známkovém papíru - nezoubkované85,-2700,-
Otisk rámu známky + otisk středu ( cena za pár )70,-2300,-
ANK 44 - 5K známkový papír - světle modrá500,-
ANK 44 - 5K známkový papír - jiné barvy než originá 600,-
Otisk TD - černotisk12,-300,-
Zkouška barev - nezoubkované25,-
Otisk desetipásů na známkovém papíru - černotisk500,-
Otisk desetipásů na známkovém papíru - odlišné barvy než originál700,-
Ministerský tisk nanálepních listech v kazetě . Nápis LUKASTURUM ( JAJCE ) ( 100kompletních sérií ?? )2000,-
Zkouška přetisku - Grotesk ( přetisk černý, zlatý, červený, oranžový, modrý, fialový a zelený )50,-
Zkouška přetisku - Antiqua ( přetisk černý )125,-

ZT – otisk štočku v černé barvě

ZT – otisk štočku v černé barvě

ZT- černotisk

Zkouška barvy ANK 44 – 5K

Úřední znehodnocení – proděravění

Share This