Datum vydání: 1.11.1914

Knihtiskový přetisk na známkách 32 a 34 emise 1906. Zoubkování 12 1/2

Náklad: 7H – 100tis. , 12H – 250ti. ks

1914 Válečné výpomocné

od | 31.12 2018

Typologie – rozlišujeme typy na zakladě rozlišeni kresby číslic 4 a 1 . Celkem rozlišujeme 3 základní typy.

Kresba číslice 4:

typ 1 – úzká 4, nahoře uzavřená ( 42x v archu )

typ 2 – široká 4, nahoře uzavřená ( 7x v archu – ZP 1, 17, 22, 26, 27, 34 a 36 )

typ 3 – široká 4, nahoře otevřená ( 1x v archu – ZP 29 )

Kombinace spojených typu – jsou velmi hledané. Existují ve svislé 3-pásce nebo ve 4-bloku ** = 180,-€ , * =60,-€ , ʘ = 200,-€ , Ξ = 450,-€. V 9-bloku ** = 600,-€

Kresba číslice 1:

typ A – normální kresba

typ B – široká patka, prohnutý delší praporek, dole rovně ukončený

typ C – krátký praporek, úzká patka

U hodnoty 7H/5H se typy číslice 1 vyskytují u letopočtu 1914 (2x), u hodnoty 12H/10H navíc u číslovky 12 (3x) a to ve všech kombinacích.

Tabulka ohodnocení typů a deskových vad podle jednotlivých známkových polí ANK 89 zelená / červený přetisk

ZPtyp "4"typ "1"obrázekpopis** / ʘΞ
12A A6,-90,-
21A A levý horní čtverec vykrojený10,-50,-
61A A nebo Cu první "1" seřezaná spodní část10,-50,-
71A C levý dolní čtverec vlevo otevřený10,-50,-
101A A "apostrof", nedotisk spodní části přetisku20,-80,-
121A C tenká druhá číslice 19( 1 )410,-50,-
141A A druhá číslice 19(1)4 posazena níže15,-65,-
161A A "r" v Heller je umístěno výše25,-100,-
172A Bpolovina tečky za 191420,-100,-
211B Cprvní číslice (1)914 je výše, "r" je slaběji vytištěno20,-80,-
222A A6,-90,-
231A Atenké první písmeno "l" v He(l)ler10,-50,-
241tenké druhé písmeno "l" v Hel(l)er10,-50,-
262A Aslabě viditelná číslice "4" v 191(4)10,-100,-
272A A6,-90,-
293A A55,-175,-
301A Abez tečky za 191425,-100,-
321A Atlustá první číslice "1" v (1)91410,-50,-
331A Atupý vršek písmene "r" v Helle®10,-50,-
342A A6,-90,-
351A A příčka v písmenku "H" v (H)eller je uprostřed25,-100,-
362A A číslice "7" v dolní části zkrácená20,-100,-
381A Aztenčený vršek levého dolního čtverce10,-50,-
401A Ačárka na "7"15,-65,-
421A Avelké druhé "l" v Hel(l)er20,-80,-
441A A malá tečka za 191410,-50,-
481A C otevřený levý dolní čtverec10,-50,-

Tabulka ohodnocení typů a deskových vad podle jednotlivých známkových polí ANK 90 karmínová / červený přetisk

ZPtyp "4"typ "1"obrázekpopis** / ʘΞ
12A A - A6,-90,-
21A A - Alevý horní čtverec vykrojený10,-50,-
61A A nebo C -A nebo Cu první "1" seřezaná spodní část10,-50,-
71A C - Alevý dolní čtverec vlevo otevřený10,-50,-
111A A - Cvrchní část levého čtverce je odřezané25,-100,-
121A C -Ctenká druhá číslice 19( 1 )410,-50,-
141A A - A nebo Cdruhá číslice 19(1)4 posazena níže15,-65,-
141A A - A nebo Cširoká mezera 2,75mm35,-150,-
161A A - Cprave čtverce posazeny níže35,-150,-
172A B - Apolovina tečky za 191420,-100,-
211B A nebo C - A nebo Cprvní číslice (1)914 je výše, "r" je slaběji vytištěno20,-80,-
222A A - A nebo C6,-90,-
231A A - Atenké první písmeno "l" v He(l)ler10,-50,-
251A A - Avelká "2" v 1(2)50,-250,-
262A A -Aslabě viditelná číslice "4" v 191(4)10,-100,-
262A A - Aširoká mezera 2,75mm35,-150,-
272A A - A6,-90,-
293A A- A55,-175,-
321A A - Atlustá první číslice "1" v (1)91410,-50,-
331A A - A nebo Csvislá čára vedle levých čtverců15,-65,-
342A A - A6,-90,-
351A A - Apříčka v písmenku "H" v (H)eller je uprostřed25,-100,-
362A A - A nebo Cvelká tečka za letopočtem10,-100,-
381A A - Aztenčený vršek levého dolního čtverce10,-50,-
411A C - Aširoká mezera 2,75mm35,-150,-
421A A - Avelké druhé "l" v Hel(l)er20,-80,-
441A A - Amalá tečka za 191410,-50,-
451C A - Anedotisk horní části přetisku35,-150,-

Deskové vady u ZP 2, 7, 11, 14, 16, 17, 21, 25, 26, 41, 42 a 45 se vyskytují pouze na části nákladu.

Jsou připraveny 3 soubory ke stažení. V prvním souboru je ANK 89 v celém archu s popisem rozlišení jednotlivých ZP na TD.

Druhý a třetí je ANK 90 s popisem rozlišení jednotlivých ZP na TD. Podrobnější popis problematiky polí na ANK 90 naleznete na: https://rakouskeznamky.cz/urceni-zp-na-ank-90/

** / ʘ, * = 40%**typdvojitý přetisk ** / ʘpřevrácený přetisk ** / ʘ
hodnota 7H / 5H
I52,-60,-
II100,-100,-
III250,-280,-
hodnota 12H / 10H
I43,-55,-
II80,-100,-
III100,-280,-
***
vynechaná perforaceI, II, III350,-220,-
dvojitá perforaceI, II, III+ 70,-+ 70,-
výrazný posun přetiskuI, II, III+ 25,-+ 25,-

ANK 89 dvojitá perforace

ANK 89 spojené typy I + II + III ve čtyřbloku

Dopis z BRČKA do JAROMERITZ vyfrankovaný dvoupáskou s ANK 89 s typy I + II

 ANK 90 – Kompletní TD

Share This