Revize : 1.0  – ( 2.1.2019 )

Datum vydání ( ANK 91 a 92 ): 10.6.1915. Knihtiskový přetisk na známkách 32 a 34 emise 1906. Základní zoubkování 12 1/2

Datum vydání ( ANK 93 a 94 ): 1.12.1915. Knihtiskový přetisk na známkách 67 a 69 emise 1906. Základní zoubkování 12 1/2

Náklad: (ANK 91) 7H – 100tis. , (ANK 92)12H – 350tis., (ANK 93) 300tis., (ANK 94) 150tis.

1915 Válečné výpomocné

od | 2.01 2019

ANKzoubkování hodnotabarva / přetisk***ʘΞ
91LZ 12 1/2hodnota 7H / 5Hzelená / červený38,-19,-28,-125,-
91BLZ 9 1/4hodnota 7H / 5Hzelená / červený680,-320,-380,-LP !
92LZ 12 1/2hodnota 12H / 10Hkarmínová / modrý4,-1,-2,-65,-
ANK** / ʘ, * = 40%**dvojitý přetisk ** / ʘpřevrácený přetisk ** / ʘ
91hodnota 7H / 5H150,-140,-
92hodnota 12H / 10H80,-80,-
***
91+92vynechaná perforace400,-200,-
kusdvojitá perforace+ 25,-+ 25,-
kusvýrazný posun přetisku+ 25%+ 25%

ANK 91: Typologie – u ANK 91 existují minimálně 4 skupiny odlišných přetisků. Rozlišujeme je podle vzájemné polohy obou řádků přetisku. Varianty jsou rozlišitelé. Obě extrémní varianty označujeme jako Typ 1 a Typ 2. 

Typ 1 – Tečka za 1915 stojí nad druhým “l” v Heller

typ 2 – Tečka za 1915 stojí nad druhým “e” v Heller

Typ 1

Typ 2

ANK 92: Typologie – u ANK 92 existují minimálně 8 skupin odlišných přetisků. Rozlišujeme je podle vzájemné polohy obou řádků přetisku. Varianty jsou rozlišitelé.

Typ 1 – 21x v archu. Špice levého dolního čtverce stojí přímo nad “1” v 12

Typ 2 – ZP 2. Špice levého dolního čtverce stojí přímo nad “2” v 12

Typ 3 – ZP 19. Špice pravého dolního čtverce stojí přímo nad druhým “e” v Heller

Typ 4 – ZP 30. Tečka za 1915 stojí přímo nad druhým “l” v Heller

 

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 4

Cenové relace jednotlivách typů nejsou katalogizovány, ale jelikož jsou pouze jednou na TD ( u ANK 92 ), zasluhují přiážku minimálně +100% nejméně však 5,-€. U ANK 91 je přirážka minimálně +50%. Jednotlivé typy musí přesně odpovídat popisu bez odchylek.

U přetiskú jednotlivých skupin jsou patrné odchylky od popisu. To je normální. Cena se ale snižuje, čím je odchylka větší.

Katalogizaci provedl Zbyněk Jánský a jak píše Mirek Šťotka: “Kdysi jsem to ( rozuměj celý TL ) cestou do Německa půjčil Zbyňkovi Jánskému, ten nad tím strávil 2 dny a 2 noci a vytvořil „typologii.”

( Typologie je převzatá z exponátu M. Šťotky na Exponetu   a po konzultaci s M.Š. )

DV ZP 22

ANK 92 DV – Na celé TD najdeme málo deskových vad. Nejdůležitější jsou DV na ZP 22 a DV na ZP 33.

DV ZP 22 – levý čtverec je seříznutý

DV ZP 33 – slabá / tenká “1” ve 12

Samotná TD a přetisky na ní jsou v podstatě samý originál, jak píše Zbyněk Jánský a s tím nelze jinak, než souhlasit.

Cenové relace deskových vad nejsou katalogizovány, ale jelikož jsou pouze jednou na TD, zasluhují přiážku +100%

DV ZP 33

Dvojitý přetisk, z toho jeden převrácený (KD) – výskýt je ojedinělý. Na ANK 91 oceňujeme cenou záliby, ale podobě jako u katalogizovanému ANK 93 a ANK 94 může být cena stejná nebo vyšší než ** = 2500,-€ , * = 1800,-€. Přetisk KD na ANK 92 zatím není doložen, ale existence se nevylučuje.

ANK 91 LZ 9 1/4 – přetisk světle červený a tmavočervený

ANK 91DD – dvojitý přetisk

ANK 91 – čtyřblok s vynechanou svislou perforací

 ANK 91K + 92K – Obrácený přetisk

ANK 91KD – dvojitý a obrácený přetisk

Dopis ze SARAJEVA do AGRAMU 29.3.1916. ANK 91KD + 91D, LZ 12 1/2, RRR!

Varianty přetisku –

typ I – délka letopočtu 18mm – délka cenového údaje 14mm

typ II – délka letopočtu 16mm – délka cenového údaje 14mm

typ III – délka letopočtu 18mm – délka cenového údaje 16mm

typ IV – délka letopočtu 16mm – délka cenového údaje 16mm

ANKhodnotabarva / přetisk***ʘΞ
93Ihodnota 7H / 5Hzelená / červený4,-2,-3,-60,-
94Ihodnota 12H / 10Hkarmínová / modrý90,-45,-80,-180,-
93IIhodnota 7H / 5Hzelená / červený3,-3,-3,-60,-
94IIhodnota 12H / 10Hkarmínová / modrý3,-6,-7,-65,-
94IIIhodnota 12H / 10Hkarmínová / modrý5,-2,-6,-80,-
94IVhodnota 12H / 10Hkarmínová / modrý170,-100,-150,-250,-

Chybotisk –

– 93F má v dolní část přetisku letopočet. Cena ** = 90,-€ , * = 53,-€ , ʘ = 90,-€.

– 94F má v dolní části přetisku místo číslovky 7 číslovku 12. Cena ** = 130,-€, * = 60,-€ , ʘ = 130,-

Cena v 9-bloku +50%, v pásce +25%.

Převrácení a dvojitý přetisk –

ANKhodnota***
93I D nebo Khodnota 7H / 5H70,-40,-
94I D nebo Khodnota 12H / 10H75,-50,-
93II D nebo Khodnota 7H / 5H260,-150,-
94II D nebo Khodnota 12H / 10H75,-50,-
94III D nebo Khodnota 12H / 10H70,-40,-
94IV D nebo Khodnota 12H / 10H350,-180,-
93F D nebo Khodnota 7H / 5H1500,- *)-
94F D nebo Khodnota 12H / 10H1500,- *)-

*) 93F existuje pouze v jednom exempláři, 94F existuje jen ve 2 exemplářích

ANK 93F + 94F ve 4-bloku

ANK 93 D +94 D

 ANK 93F + 94F

Share This