Revize : 1.0  – ( 28.11.2018 )

2.vydání : 10.9.1879 ( Novčić )

3.vydání: 1.11.1886 ( Novčić )

4. vydání: 1899 ( Heller )

 

Kolky

od | 28.11 2018

1.”vydání” je použití původních osmanských kolků ( 30.4.1290/1873 ). Platnost od 1.7.1879

2.vydání obsahuje hodnoty 1,2 a 4 kr. Barva je oranžová/žlutá. Použití do poloviny roku 1887

3.vydání používá hodnoty 1,2,3 a 4kr. Barva je hnědá/žlutá. Platnost do roku 1899.

4.vydání používá hodnoty 2,4,6 a 8H

Jde o kolky pro různá fiskální použití. V poštovním provozu jsou nejběžnější použití na balíkových průvodkách. Použití na dopisech se vyskytuje velmi zřídka, ale prokazatelně. Hodnota 1. až 3. vydání je vyjádřena názvem Novčić.

1873 ( Osman ) - 1.vydání**/*ʘΞ
2nčervená5,-25,-100,- *)
4nčervená5,-25,-100,- *)
1879 - 2. vydání
1kr ( 1n )oranžová/žlutá1,-10,-70,- *)
2kr ( 2n )oranžová/žlutá1,-10,-70,- *)
4kr ( 4n )oranžová/žlutá1,-12,-70,- *)
1886 - 3. vydání
1kr ( 1n )hnědá/žlutá1,-7,-70,- *)
2kr ( 2n )hnědá/žlutá1,-7,-70,- *)
3kr ( 3n )hnědá/žlutá1,-45,-300- **)
4kr ( 4n )hnědá/žlutá1,-8,-70,- *)

*) celistvost s kolkem s dennim poštovním razítkem, s datumem a mistem na balíkové průvodce

**) celistvost s kolkem s dennim poštovním razítkem, s datumem a mistem na balíkové průvodce v kombinaci 1n+3n ( 1kr + 3kr )

Dopis frankovaný kolkem s DR oceňujeme min 350,-€

V cenové tabulce jsou zmíněny jen hodnoty, které se vyskytují v poštovním provozu. Kolkové řady jsou v jednotlivých emisích samozřejmě vyšší, ale do oceňování je nezařazujeme, neboť jsou jen na fiskálních dokumentech. Obecně je cena těchto dokumentú řádově nižší. Dokumenty jsou z valné většiny opatřeny fiskálním razítkem.

Příklady kolků s denním razítkem – poštovní použití

Neúplná poštovní průvodka typ PK1 – DR  KONJICA 17 8 1881

Share This