+421905612892 jarek@kolo101.cz

Osmanská říše – Pre-Philately

od | 8.07 2018

Pre-phila, neboli předfilatelistické období je pro každé téma, každý stát velmi zajímavé téma. U Bosny a Hercegoviny je to ještě zajímavější, neboť Balkánem v té době „kráčely dějiny“. Balkán v té době byl z velké části pod nadvládou Osmanské říše, které úpadek se nezvratně blížil. Nechci se zamotat do dějin, to není na pořadu dne, ale je nutno připomenout, že tyto krajiny měli oproti našim zemím, daleko zaostalejši infrastuktůru, průmysl a celkový rozvoj vůbec. Z toho pramení i řádově nižší dostupný materiál. O to je toto téma zajímavější.

Chronologický přehled

Záčátek 19. století je poznamenán napoleonskými válka. Jejich důsledkem je Schönbrunnský  mír (14.10.1809 ). Rakousko přišlo o velká území části Korutan a Chorvatska jižně od Sávy, Krainu, Pobřežní oblasti a Dalmácie. Jižní země se stávají provincií ILLYRE. Takto se Francie dostává na Balkáně až do sousedství Osmansé říše a jelikož Středozemní moře je blokováno Anglií a Ruskem,  musí se sousedem obchodovat po souši. Francie zřídila poštu v Sarajevu. V roce 1812 byla zřízena poštovní cesta z Konstantinopole  do Philipopele – Uskub – Pristina – Novipazar – Plevlje – Sarajevo – Travink – Banjaluka a dále do Kostanjice.

V té době již bylo používáno obdélníkové rámečkové razítko „Bosna – Sarai“ s dvojitou linií o rozměru 40x10mm v černé a červené barvě. Je známo jen několik málo dopisů s tímto razítkem.

Rakouská pošta v Sarajevu, byla otevřena v roce 1847.  Protože oficiálním jazykem na rakouské poště v Levantu v té době byla italština, používalo se řádkové razítko “Saraglio” s datem.  Dříve se předpokládalo, že se jedná o soukromé razítko, ale není tomu tak.  Kancelář poštovního uřadu v Sarejevu však musela být na konci roku 1848 uzavřena po tureckém protestu.  Poštovní služby však pokračovaly kurýrní poštou rakouského konzulátu v Sarajevu.  V průběhu let byly do doby okupace zřízeny následující poštovní trasy:

1. Sarajevo -Zepce – Brood

2. Sarajevo – Tuzla – Zvornik – Bijelina

3. Sarajevo – Travik – Banjaluka – Bihač

4. Sarajevo – Travnik – Livno

V Bosně ale dále probíhala přeprava různách zásilek a zboží. Zvláště postava obchodníka Spiridiona Rajkoviče je opředana legendami. Oproti legendě, kde Spiridion roznášel zásilky pošty ze Sarajeva do Brodu pěšky, není pravda. Obchodník v Orientu byl dobře situovaná a respektovaná osobnost, který určitě nechodil pěšky.

Turecká razítka se objevují od roku 1849 a posléze od r. 1863 z první turecké známky, tzv. Duloz ( někdy i Dulos ).

Rakouská pošta nadále fungovala na hranicích obou říší. Odtud jsou známy zajímavé celistvosti s rakouskými a později s uherskými známkami.

Samostatnou kapitolou jsou tzv. „Cholera-Briefe“. Jsou charakteristické stopami po kleštích, kterými se dopis držel po dobu dezinfekce. Některé celistosti maji poznámky o dezinfekci, a to v dezinfekčních stanicích Alt-Gradiska, Kostainitza a Rajevo-Selo.

Osmanská razítka byla používana na území Sarajevského a Mostarského Sandžaku od roku 1849. Známky od roku 1863.

Použití negativního razítka s půlměsícem a nápisem „POST HANE“ ( post office – poštovní úřad ) SARAJEVO ( BOSNIA ) – C/W:2  a  MOSTAR – C/W:15 je známo od prosince 1862 do května 1863, tedy cca 5 mesíců. Tato razítka měla sloužit dočasně do doby nasazení Duloz/Dulos známek a k nim měla být dodána nová razítka tzv. „Battal“ ( C/W: 3 a 16 ). Pravděpodobně se termín nasazení nestihl a známky se dál znehodnocovali negativními razítky. Tato negativní razítka s půlměsícem na celistvostech a známkách jsou velmi hledaná a ceněná. Např. celistvostí s negativním razítkem MOSTAR – C/W:15 je méně než 10ks.

Literatura, která existuje a z níž je převážně čerpáno, a také po konzultacích s kolegy ze zahraničí, je nutné uvést, že například C/W literatura, je v současnosti neaktuální a není určitě kompletní. Existují varianty razítek v modré barvě, které katalog neeviduje.

Ještě se okrajově zmímím o cenových relacích uvedených na stránkách. Všude v jiných sekcích katalogu jsou ceny tzv. „KW“ katalogové ceny, které jsou vodítkem cennosti. V této sekci ale tomu tak není, protože katalog s cenovým záznamem se mi objevit nepodařilo. Ceny uvádím z praxe z aukcí a eBay a samozřejmě i s osobních nákupů. Ceny uvedené zde platí jen za razítkované známky. Na výstřižku nebo na celistvosti jsou samozřejmě vyrazně dražší.

1. Sarajevo

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Sarajevo
 2. : S1
 3. : černá/black
 4. : 1849
 5. : 10
 6. : 250,-€

1a. Sarajevo

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Sarajevo
 2. : S1
 3. : modrá/blue
 4. : 1849
 5. : 20
 6. : 600,-€

2. Sarajevo

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Sarajevo
 2. : S2
 3. : černá/black
 4. : 1862
 5. : 20
 6. : 600,-€

3. Sarajevo

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Sarajevo
 2. : D
 3. : černá/black
 4. : 1863
 5. : 25
 6. : 800,-€

4. Sarajevo

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Sarajevo
 2. : AC2 bez tečky/without dot
 3. : černá/black
 4. : 1865-1876
 5. : 3
 6. : 15,-€

5. Sarajevo

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Sarajevo
 2. : AC2 s tečkou/with dot
 3. : černá/black
 4. : 1865-1878
 5. : 3
 6. : 15,-€

5a. Sarajevo

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Sarajevo
 2. : AC2 s tečkou/with dot
 3. : modrá/blue
 4. : 1865-1878
 5. : 10
 6. : 80,-€

6. Sarajevo

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Sarajevo
 2. : CI
 3. : černá/black
 4. : 1871-1875
 5. : 20
 6. : 600,-€

7. Banjaluka

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Banjaluka
 2. : AV3
 3. : černá/black
 4. : 1865-1873
 5. : 8
 6. : 50,-€

7a. Banjaluka

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Banjaluka
 2. : AV3
 3. : modrá/blue
 4. : 1865-1873
 5. : 8
 6. : 50,-€

8. Belina, Bijeljina

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Belina, Bijeljina
 2. : AC2
 3. : černá/black
 4. : 1873
 5. : 25
 6. : 800,-€

9. Biheke, Bihač

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Biheke, Bihać
 2. : AV3
 3. : černá/black
 4. : 1867-71
 5. : 10
 6. : 120,-€

10. Breshka, Brčko

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Breshka, Brčko
 2. : AR2
 3. : černá/black
 4. : 1871
 5. : 25
 6. : 800,-€

11. Brod

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Brod
 2. : S1
 3. : černá/black
 4. : –
 5. : 20
 6. : 600,-€

12. Brod

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Brod
 2. : AV2
 3. : černá/black
 4. : 1871
 5. : 10
 6. : 150,-€

13. Livno (Ahleven)

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Livno ( Ahleven )
 2. : AR2
 3. : černá/black
 4. : –
 5. : 20
 6. : 600,-€

14. Mostar

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Mostar
 2. : S1
 3. : černá/black
 4. : 1859
 5. : 20
 6. : 600,-€

14a. Mostar

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Mostar
 2. : S1
 3. : čmodrá/blue
 4. : 1859
 5. : 20
 6. : 1000,-€

15. Mostar

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Mostar
 2. : S2
 3. : černá/black
 4. : 1862
 5. : 15
 6. : 420,-€

16. Mostar

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Mostar
 2. : D
 3. : černá/black
 4. : 1863
 5. : 25
 6. : 800,-€

17. Mostar

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Mostar
 2. : AC2
 3. : černá/black
 4. : 1865
 5. : 4
 6. : 30,-€

17b. Mostar

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Mostar
 2. : AC2
 3. : modrá/blue
 4. : 1865
 5. : 4
 6. : 30,-€

18. Mostar

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Mostar
 2. : AR3
 3. : černá/black
 4. : 1865-1875
 5. : 15
 6. : 280,-€

19. Travnik

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Travnik
 2. : AV3
 3. : černá/black
 4. : 1871-75
 5. : 6
 6. : 75,-€

20. Tuzla

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Tuzla
 2. : AR2
 3. : černá/black
 4. : 1871-82
 5. : 10
 6. : 120,-€

21. Viszegrad

 1. : poštovní úřad/name of office
 2. : typ/code type
 3. : barva/colour (norm. black )
 4. : datum/rough date(s) of use
 5. : stupeň vzácnosti/rarity scale
 6. : cena/price
 1. : Viszegrad
 2. : AC2
 3. : černá/black
 4. : 1870-75
 5. : 25
 6. : 800,-€

Dopis z Banjakuky ( 15/9/1854 ) do Terstu ( 18/9/1854 ) přes Kostainiza, který prošel dezinfekcí proti choleře, které charakterizijí stopy po nástroji, kterým se držel dopis při dezinfekci.

Atest k Cholera-Briefu od Dr. Ferfenbauera

Dopis ze Sarajeva negativní razítko AN CANIB-I POSTA-I BOSNA 265 ( ve prospěch pošty v Bosně ) v modré barvě do Manastiru. R!

Atest k dopisu z Bosny ( Sarajevo ) do Manastiru – 1859

Obálka z Mostaru do Istanbulu s jemným arabským negativem ‚Canib-i Postahane-i Mostar 275‘ handstamp v modré barvě (Coles & Walker obr. 15) s hmotností ‚3 Dirhem / poštovné 5 Piastry 30 Para‘ v rukopisu vlevo. Arabské malé negativní razítko „Tahrirat-i Mühimme = Úřední poštovní razítko / Oficiální pošta“ v modré barvě. RR!

Atest k dopisu z Mostaru do Istambulu. Razítko Mostar 1275

Galerie
Share This