Revize : 1.1  – ( 6.9.2018 )

Perfiny

od | 6.09 2018

Perfiny Bosny a Hercegoviny jsou zajímavou a do dnešního dne neprozkoumanou oblastí použití známek. V této kapitole je výčet perfinů, které se objevili na známkach Bosny a Hercegoviny bez toho, aby se členily podle použití. To v praxi znamená, že ne všechny perfiny jsou zákonitě ve vlastnictní firem, které měli sídlo nebo filiálku v Bosne a Hercegovině. Mnohé z uvedených perfinů používali společnosti, které měli sídlo v jiné části monarchie. Příkladem je perfin “Richter” farmaceutické Gedeon Richter, která prokazatelně sídlo v Bosně a Hercegovině neměla ( sídlo fy Gedeon Richter bylo v té době pouze v Budapešti ).

Cenové ohodnocení je vemi problematické a bude upravováno na základě výskytu na trhu. Některé perfiny jsou běžné ( SRP, PAKB,.. ), ale jsou i takové, které jsou velmi vzácné. Samozřejmě cena známky s perfinem na dopise bude daleko cenější. Ovšem opět záleží na četnosti výskytu.

Číslo
Nr.
PerfinObrázek
Picture
ANK Nr.Popis
Description
Cena
Price
Poznámka
Note
1A.B.69Albert Broz
( chirurgické nástroje )
2A.H.P.66,67,69Tuzla
3AKBP
4A.O.B.125,129Angol-Osztrág Bank
Bělehrad, Brčko
5A.T.12,13Adler & Tarsa
Sarajevo, Mostar
6B.A.G.34,67,68,39Bau Actien Gessellschaft Sarajevo
( stavební firma )
7B.B.69Österreichische Bronw Boveri Werke
( el. stroje , motory tranformatory, vybavení )
8C.D33-37,45,47,49,50,
67,69,71,72,74,75,
129,130,P13
Celulosenfabrik Drvar
( výroba celulózy )
9E.Z.12-29,31-42,48,50,
67-76,
104,105,125,127,129,
134
39C, 37(4242)
Eisenindustrie Aktien Gessellschaft Zenica
( želazárny a hutní výrobky, použité známky i s razítkem Windhorst )
10H.&S.67Hutter & Schrantz
( ocelárny )
alternativa:
Hofherr & Schrantz
11HFSHandelsgesellschaft Filiale Sarajevo
( velkoobchod s železářským zbožím )
12HFS15,34,69Heinrich Franck Söhne GmbH Linz ( 1879 ), filialka Zagreb ( 1892 )
( cikorka, kávoviny )
13J.H.70
14K.29,33,34Prjedor
15KBKroatische Zentral Bank Sarajevo
( banka )
16L.B
17L.B. / M.F15,17,29,30,32,33,
34,35
Landesbank Filiale Mostar
( banka )
18L.H.33,34,35,67,69,73Ludwig Hatschek Sarajevo
( Eternit )
19L.L.H.67,69Ladislaus L. Hatschek Sarajevo
( psací stroje )
20M.B.67,69,74Muslimanska Banka
Banjaluka
( banka )
21M.K.R.30,32,46,47,49-52Magyar Kereskedelmi Bank
Sarajevo
22MT.
M.T.
15Moritz Tiller & Co.
Sarajevo
( vojenské dodávky )
23PAKB29-36,38-40,43,
46-50,64-69,
74-76,104,125-
130,133
Privilegerte Agrar und Kommerzial Bank
Sarajevo, Brčko
( banka )
24P&P34Sarajevo
25P.L.B.2-6,11,13,15,16,
17,24,26,31-38,
61,67-77,104,125,
127,129,130
Banque Privilegiee du Pays - Privilegierete Landes Bank
Sarajevo, Tuzla, Brčka, Mostar, Banjaluka, Bjelina, Donja
( banka )
26P.Z.130
27Richter69Gedeon Richter
Budapešť ( 1901 )
farmacie
28S.73
29S.R.G.32,34,48,69S. Rendi Graz
30SRP2,34,5,7,13,14-17,
24,30,32,34,35,37
38,40,50,51,66-69,
71,74-76,104
Schmarda, Rotter & Perschitz
Sarajevo, Mostar, Bosenski Brod
( obchodní a doprava družstvo )
31.S.T.4Solvay Tuzla
32S.T.30,32,34,65,66,69Salinel Tuzla
( solný průmysl )
33T4
34TT31-34Theodor Todeschini
( Sarajevo )
obchodní družstvo
35Z.B.30
36C.Б.
37C.Б.M.30-36,38-40,48,
50-54,67,69,73-
76,104,125,133,
134
Srpska Banka Mostar
( banka )
38C.H.Б.65,69,74,76,78Srpska narodna banka
( Sarajevo )
39Srpska štedionica
40C.C.З.З.Srpska Zejoradicka Zadruga
Zagreb
41T.Б.
42TБШ13,15,32,34Tiskara Braće Šantić
Mostar
alternativa:
Trgovacka Banka: Stedionica
Mostar
Mostar
Share This