Bosna: Určení ZP na ANK 92

od | 3.12.2019 | Bosna a Hercegovina

Tento příspěvek vznikal hodně dlouho. První myšlenka vznikla na základě internetové diskuze, kdy se jeden diskutující ptal na dopis, který byl frankován svislou trojpáskou s hodnoty 12/10H z emise Válečné výpomocné 1915. Přetisky měly jasný rozptyl, což je běžná věc. V podstatě specialista o tomto ví, jen se to tak nějak neřešilo. Až jsem si jednou psal s p. Šťotkou a narazili jsme i na toto téma. A tehdy mi poslal sken celého archu této známky s tímto dovětkem:

“V září 2000, cestou na výstavu OSTROPA do Münchbergu, jsem to půjčil Zbyňkovi Jánskému, ten nad tím strávil 2 dny a 2 noci a vytvořil „typologii“.”

Takže základní typologie existovala a tím, že ji dělal Jánský by měla být v pořádku. Jenže ona v jeho katalogu sice je zmíněna, ale nikoli podrobně. Jistý posun nastal při prohlídce exponátu p. Šťotky na EXPONETu. Ostatně tato typologie je uvedena i v mém katalogu.

Po delším čase jsem se k této problematice vrátil. Pomocí vektorové grafiky jsem celý arch popsal. Technologie, kterou p. Jánský jeětě neměl k dispozici, ukázala nové podstatné rozdíly. Pokud měl Jánský arch k dispozici opravdu pouze 48 hodin,a pracoval jen s mechanickými a optickými prostředky, tak mu pravděpodobně některé skutečnosti unikly.

Tím, že už existoval popis, který se používá, nedošlo k “přečíslování” jednotlivých typů, ale pouze k doplnění a přesné identifikaci typů na jednotlivých polích.

Sken archu poskytl  a oponenturu k typologii mi dělal p. Šťotka, za což mu tímto děkuji.

Podle Jánského jsou ponechány první 4 typy. Jánský ve svém katalogu píše, že na desce můžeme nalézt 12 typů. Pomocí techniky se podařilo určit základní pravidla pro určení 6 typů a 2 podtypy. V jednom měl Jánský pravdu, téměř každé ZP je originál. Pro přesné určení je k dispozici celý arch v rozlišení 600dpi bez komprese.

Popis typů:

Typ 1 – 19x v archu. Špice levého dolního čtverce stojí přímo nad “1” v 12 a špice pravého dolního čtverce prochází, nebo se dotýka tečky za Heller .

Typ 2 – 1x v archu na ZP 19. Špice pravého dolního čtverce stojí přímo nad druhým “e” v Heller .

Typ 3 – 7x v archu. Tečka za 1915 stojí mezi prvním s duhým “l” v Heller a špice pravého dolního čtverce stojí přímo, nebo se zprava dotýká spodní části písmene “r”.

Typ 4 – 9x v archu. Tečka za 1915 stojí přímo nebo mírně vpravo nad druhým “l” v Heller a špice pravého dolního čtverce stojí nad “r” tak, ze se nedotýká spodní části písmene.

Typ 5 – 7x v archu. Špice levého dolního čtverce stojí nad začátkem číslice “2” v 12 a špice pravého dolního čtverce prochází vpravo od tečky a nedotýká se jí.

Typ 5a – 6x v archu. Špice levého dolního čtverce stojí mezi “1” a “2” v 12 a špice pravého dolního čtverce prochází vpravo od tečky a dotýká se jí.

Typ 5b – 1x v archu na ZP 2. Špice levého dolního čtverce stojí přímo nad středem číslice “2” v 12.

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Type 5a

Type 5b

Závěr:

Z uvedených typů se vkrádá otázka ocenění jednotlivých typů. Na ni se ovšem nedá jednoduše odpovědět. Jisté však je, že minimálně Typ 2, Typ 5b si zasluhují pozornost. Při nákladu 350.000 známek, což je 7.000 archů, může být odhadem v současné době okolo 2.000 kusů těchto typů. Ovšem zajímavá by mohla být cena těchto typů u převrácených (K), dvojitých (DD) a dvojitých a převrácených (KD) ( pokud existuje ) kusů. Zde by se patrně jednalo o jednotky kusů. Ale to už je jiná kapitola.

12/2019

 

Jaroslav Stejskal, Miroslav Šťotka

 

Literatura :

[1] Berislav Sekelj: Priručnik i katalog “Poštanska povijest Bosne i Hercegovine 1878 – 1918”, Hrvatski filatelistički savez, Knjiga XIV, ISBN 953-95064-0-9, Zagreb 2005

[2] Zbyněk Jánský: Bosna a Hercegovina, specializovaný katalog známek a celin, II. vydání 1999, vlastní náklad.

[3] Adolf Passer: Die Postwertzeichen von Bosnien und der Herzegovina, Prag 1930

Share This