Razítka / Cancels

od | 1. 11. 2017

Na těchto stránkách se pokusím prezentovat razítka klasického Rakouska. Značení a bodové ohodnocení je podle katalogu Müllera (Mü.) a podle Monografie Votoček (Vo.). V případě, že máte k dispozici razítka, o které se chcete podělit, můžete je poslat ke zveřejnění. Technicky požaduji: sken minimálne 400 dpi, sken známky s razítkem na černém podkladu. V případě zájmu bude zveřejněno i jméno přispívatele.

On these pages I will try to present Cancels of classical Austria. Marking a score according to the Catalog by Müller (Mü.) and Monographs by Votoček (Vo.). In the event that you have a stamp that you wish to share, you can send for publication. Technically Requirements: Minimum 400 dpi scan, scan marks with cancels on a black background. In the case of interest will be published as well as the name of contributors.

Kurzorem myši vyber sekci / Use the mouse cursor to select a section

TIP: Použití vyhledávače Google:  “název obce” + rakouskeznamky. Příklad: Sokal rakouskeznamky

TIP: Use Google Search “town name” + rakouskeznamky. Example: Sokal rakouskeznamky

Použitá literatura / References:

1. Edwin Mueller: Handbuch der Entwertunggen von Österreich und Lombardei-Venetien auf den Freimarken – Ausgaben 1850, 1858-58, 1860-61 und 1863-64 (Wien 1961)

2. Ing. Emil Votoček: Monografie československých známek, Díl XIII, Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918

3. Ing. Emil Votoček: Monografie československých známek, Díl XIV, Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918

Share This