Bosna: Jubilejní 1910 – řádková zoubkování

od | 11.08.2018 | Bosna a Hercegovina

Když jsem si v červnu 2018 po koupi nového katalogu ANK studoval nově publikovaná zoubkování u rakouských známek emise 1910 – Jubilejní napadlo mě, že by se tato anomálie mohla promítnout i do bosenské emise 1910 – Jubilejní. Už v dřívější době se ozývaly hlasy, že ten a ten má k dispozici zoubkování odlišné od oficiální.

Obr.1 ANK 58-60 LZ 12 1/2

Těmto domněnkám nahrával i fakt, že obě emise byly tištěny a dány do oběhu ke stejnému datu: 18.8.1910, obě jsou tištěny měditiskem a obě mají základní zoubkování řádkové 12 1/2, obě bez průsvitky na stejném papíru.

Zoubkování na rakouských známkách jsem bral jako fakt a polemizovat s tím nechci a nebudu, ale ověření na bosenské emisi jsem zkusil.

Podle předpokladu by se rozdílné zoubkování mohlo vyskytovat na 1K, 2K a 5K, podobně jako u rakouské emise, tedy na nejvyšších nominálech.

Podle katalogu ANK [1] jsou zoubkování na rakouské emisi následující:  A = 12 ½ : 12 ¾ , B = 12 ½ : 13 , C = 13 : 12 ½ .

Pro porovnání a měření jsem měl k dispozici 56 kusů 1K ( ANK 58 ), 51 kusů 2K ( ANK 59 ) a 118 kusů 5K (ANK 60 ).

** 12 1/2 : 12 3/4 12 1/2 : 13 13 : 12 1/2 12 3/4 : 12 1/2 13 12 3/4 12 1/4
1K 6 2          
2K 2     1 1    
5K 8 5 1 4   4 1

Výsledky naznačují, že rozdílné zoubkování nepochybně existuje. Statisticky je vzorek poměrně malý, ale podle cen v [1] je zřejmé, že četnost rozdílných zoubkování by mohla být podobná. Co není podobné, je výskyt zoubkování, která u rakouské emise katalogizovány nejsou ( což ovšem neznamená, že neexistují ). Samozřejmě se lépe zjišťuje toto zoubkování u bosenské emise než u emise rakouské, což je dáno nákladem jednotlivých známek jednotlivých emisí.

Určení cen je velmi složité, to ukáže až reálný trh, nicméně následující tabulka je pokusem o přiblížení cen na základě srovnání a statistiky:

**12 1/212 1/2 : 12 3/412 1/2 : 1313 : 12 1/212 3/4 : 12 1/21312 3/412 1/4
1K22,-14,-20,--.--.--.--.--.-
2K70,-50,--.--.-50,-100,--.--.-
5K13,-18,-18,-20,-20,--.-25,-25,-

Ražené známky 1K a 2K = -40%, 5K = +10%

Obr.2 Ukázka rozdílnosti zoubkování – 5K je etalon se zoubkováním LZ 12 1/2, 2K je známka s LZ 13

Obr.3 Ukázka rozdílnosti zoubkování – 5K je etalon se zoubkováním LZ 12 1/2, 5K je známka s LZ 12 1/4

Obr.4a ANK 58 LZ 12 1/2 : 13

Obr.4b ANK 59 LZ 13

Obr.4c ANK 60 LZ 12 1/2 : 13

Obr.4d ANK 60 LZ 12 1/4

 

 

Marianka 11/8/2018                                                    

Xaverian

Literatura :

[1] Austria Netto Katalog Briefmarken, Österrreich Spezialkatalog 2018/2019, ISBN 978-3-902662-47-7

[2] Ing. Dr. Pavel Hirš, PhD: Rakousko 1850-1918, Monografie a specializovaný katalog, II.vydání, Praha 2010

[3] Ferchenbauer U.: ÖSTERREICH 1850-1918, Handbuch und Spezialkatalog, BAND IV., Selbstverlag, Wien 2008

Share This