Modrý merkur a němá razítka

od | 27.12.2019 | Rakousko

V současnosti jsou sběratelsky nejoblíbenější a nejžádanější na první novinové emisi 1851 „Merkur“ tzv. němá razítka. Kompletní seznam němých razítek v Rakousku (bez Lombardska a Benátska) je vyobrazen na obr. 1. Na obr. 2 vyobrazení pouze z našeho území. Bodové nebo alespoň slovní hodnocení se doposud řídí podle několika katalogů: Ing. E. Müller [1], Ing. E. Votoček [2], G.S. Ryan [3] a T. Gudlin [4] [5]. U všech těchto katalogů je hodnocení aplikováno od první výplatní emise 1850. Ale pouze Votočkův katalog hodnotí i první novinovou emisi 1851 samostatně, a to s přirážkou + 25 %, pokud mají razítka přiděleno sto a více bodů. V praxi to znamená, že všechny němá razítka mají tudíž přirážku 25 %. Další specializovaný katalog a příručka Dr. Ferchebauera [6] uvádí v 1. díle na straně 474 poznámku, že němá razítka jsou velmi vzácná (většinou z poštovního úřadu Pressburg).  

V následující tabulce je uveden kompletní seznam němých razítek v Rakousku (bez Lombardska a Benátska) a jejich bodové hodnocení podle uvedených katalogů Müllera, Votočka, Ryana, Gudlina na první výplatní emisi 1850. U katalogu Ing. Votočka následuje přepočet bodů s přirážkou u novinových známek první emise 1851.

Obr. 1 Kompletní seznam němých razítek v Rakousku (bez Lombardska a Benátska) [1]

Obr. 2 Kompletní seznam němých razítek z našeho území [2]

Poštovní úřad /němé razítko MüllerVotočekVotočekRyan Gudlin
Výplatní emise 1850Výplatní emise 1850Novinová emise 1851Výplatní emise 1850 Výplatní emise 1850
Bielitz2550
Bludenz 3750
Budweis (České Budějovice) 150020002500
Czimelitz (Čimelice) 375050006250
Gran (Esztergom)5250 RR rR
Jaegerndorf (Krnov) 255035004375
Krakau2100
Mezzolombardo4500
Krelowitz (Křelovice) velké raz.600070008750
Krelowitz (Křelovice) malé raz.600070008750
Nagy Banya 5250 RR rR
Patzau (Pacov) 525070008750
Pesth (f) 2100600 R
Pesth (h) 1200900 R
Potschatek (Počátky) samostatně 300040005000
němé razítko spolu s řádkovým razítkem150020002500
Pressburg (Bratislava)3000 RR R
Tabor (Tábor) 180024003000
Teschen (Těšín) 300034004250
Wischau (Vyškov) 375042005250
Wien (f)300
Wien (g)240
Wien (h) 3000
Znaim (Znojmo) 90018002250
Neurčené němé razítko 3611a7500

Tabulka 1. Bodové hodnocení podle uvedených katalogů

Podle mého názoru u některých němých razítek, např. u znojemského paprskového raz. „1576“ jsou známa na první výplatní emisi v počtu několika set kusů. Ale u prvních merkurů? Mám zaregistrováno jen několik kusů (včetně jednoho růžového merkura). https://rakouskeznamky.cz/1579-znaim/  Takže aplikované bodové hodnocení podle Votočka by bylo nepřesné. To se týká i dalších němých razítek, např. Křelovic, na výplatních známkách je známo jen několik exemplářů! Na novinových merkurech jsem doposud žádného neviděl a není uveden ani v dostupné literatuře. A takto bych mohl pokračovat…. Z mé databáze mi četnost němých razítek používaných na prvních merkurech vychází takto: 

  • vzácné : Krakov, Pešť (f)
  • velmi vzácné:  Pešť (h), Znojmo, Bratislava
  • mimořádně vzácné: ostatní němá razítka

Obr. 3 Němé razítko Krakova (Krakau), merkur typ IIc, vzácné němé razítko! Atest Dr. Ferchenbauer

Obr. 4 Němé razítko Krakova (Krakau), typ IIb, vzácné němé razítko! Navíc s nejvzácnějším typem IIb! [7]

Obr. 5 Němé razítko Krakova (Krakau), typ IIb, vzácné němé razítko! Navíc s nejvzácnějším typem IIb!

Obr. 6 Němé razítko Pešť (Pesth), merkur typ Ib, rýhovaný papír, vzácné němé razítko! Atest Dr. Ferchenbauer [8]

Obr. 7 Němé razítko Pešť (Pesth), merkur typ Ib, rýhovaný papír, vzácné němé razítko!  Atest Pelikán, Steiner

Obr. 8 Němé razítko Bratislavy (Pressburg), merkur typ IIb, velmi vzácné němé razítko, navíc s nejvzácnějším typem IIb! Atest Pelikán, 

Obr. 9 Němé razítko Počátek (Potschatek), merkur typ IIIb, mimořádně vzácné! Výstřižek je vyobrazený v monografii č.14 na straně 235. [2] Atest Pelikán a Steiner

Obr. 10 Němé razítko Čimelic (Czimelitz), merkur typ I, mimořádně vzácné! [9]

Na závěr je potřeba připomenout, že důležitým aspektem pro cenu je nejen kvalita daného razítka ale i známky samotné. Bližší informace o kvalitě známek, razítek a celistvostí je uvedena na https://rakouskeznamky.cz/mm-popis-kvality/. [10]

12/2019

 

 

 

Použitá literatura:

[1]       Müller E: Handbuch der Entwertungen von Österreich und Lombardei-Venetien auf

           den Freimarken-Ausgaben 1850, 1858-59, 1860-61 und 1863-64, New York 1961

[2]      Votoček E.: Monografie československých známek,13. a 14. díl, Praha 1975/78

[3]      Ryan G.S: DIE ABSTEMPELUNGEN DER UNGARISCHEN POSTÄMTER AUF       

           MARKEN ÖSTERREICH 1850-67, London 1980

[4]      Gudlin T.: Klassische Poststempel von Ungarn, 2004 

[5]      Online Gudlin – katalógus  (Poststempel von Ungarn), http://gudlin.ibk10025.hu/

[6]      Ferchenbauer U.: Handbuch und Spezialkatalog Österreich 1850-1918, Wien 2008

[7]      Auction Galleries Hamburg  14. Auktion

[8]      Aukce Merkurphila č.32,

[9]      Öphila 72. Saalauktion

[10]     Pelikán J.: Modrý Merkur – popis kvality,  https://rakouskeznamky.cz/mm-popis-kvality/

 

Share This