Němé razítko z Křelovic nebo Čimelic? Atest prof. Dr. U. Fechenbauer vs. J. Pelikán.

od | 17.01.2020 | Rakousko

Stummer Stempel von Křelowitz oder Czimelitz ? Attest Prof. Dr. U. Ferchenbauer versus J. Pelikán.

Dne 11.12.2019 mi byl předán ke znaleckému vyjádření výstřižek frankovaný známkou 3 Kr rakouské první emise s němých razítkem Křelovic. Byl přiložen atest od významného rakouského znalce prof. Dr. U. Ferchenbauera ze dne 24.04.2013 ve kterém uvádí, že se jedná o rakouskou výplatní známku emise 1850, 3 Kreuzer růžová, na ručním papíru v typu Ia3, na výstřižku se dvěma částečnými a překrývajícími se otisky němých razítek KRELOWITZ, katalog  Müller č.1385b / 6000 bodů.[1]  V popisu jeho znaleckého vyjádření píše, že podle jeho názoru je tento kus pravý a je označen jeho krátkou signaturou.  Dále popisuje kvalitu, že uvedená známka má široké okraje a je ve velmi pěkné kvalitě.  (Obr.1).

Obr.1 Atest na výstřižek s němým razítkem Křelovic od prof. Dr. Ferchenbauera

Na první pohled vypadalo vše v pořádku, ale při bližším zkoumání se mi nezdály některé znaky charakteristické pro daný typ razítka. Mělo se jednat o jedno z nejvzácnějších němých razítek používaných v Rakouské monarchii na první emisi, hodnocené 7000 body podle katalogu Ing. E. Votočka.[2]  Známe dva typy němých razítek Křelovic. Obě tato razítka se soustřednými kružnicemi a černým středem se rozlišují podle jejich průměru.

Obr. 2 Nahoře vyobrazení němých razítek z katalogu  Ing. E. Müllera [1]  a dole z katalogu Ing. E. Votočka. [2]

Na porovnání pravosti jsem měl k dispozici dopis frankovaný známkou 9 Kr s otiskem němého razítka Křelovic (pocházel ze sbírky Dr. A. Jergera), na který jsem rovněž zhotovil atest dne 30.10.2019. Dále jsem měl k dispozici z aukčního katalogu D. Feldmana SA. ze dne 30.April – 5.May 2001 kopii výstřižku, kde se nacházejí obě tato razítka (malé i velké němé razítko). Ten je v této kombinaci pravděpodobně unikátní. Na obr. 3 je vyobrazena část porovnávající sestava němých razítek Křelovic a Čimelic.

Obr. 3 Porovnání němých razítek Křelovic a Čimelitz.

Velmi důležité také je, že téměř vždy na srovnávacích exemplářích se nachází vedle otisku němého razítka také otisk řádkového razítka KŘELOWITZ. Tento způsob je známý i u němého razítka Počátek. U zkoumaného výstřižku ale řádkové razítko chybí. Proto jsem pojal podezření, že se může jednat o jiné němé razítko. Porovnání překrytím razítek v grafickém programu (já používám Zoner Photo) je vzhledem ke dvěma částečnými a překrývajícím se otiskům nepřehledné, přesto při velkém zvětšení ukazuje šest kružnic z otisku razítka. Pro lepší představu jsem oba vnitřní středy němého razítka zakreslil na obr. 4 v modré barvě.

Obr. 4  U prostřední známky jsou v modré barvě zakresleny oba vnitřní středy němého razítka

Co bylo dalším důležitým znakem a potvrdilo, že se jedná o jiné razítko, byl dutý otisk razítka kružnice na pravé straně otisku němého razítka Čimelic (na obr. 5 vyobrazen šipkou). Ne vždy se ale u každého otisku tohoto němého razítka vyskytuje. Vzpomněl jsem si, že takový otisk mám v databázi srovnávacích exemplářů a také možnost prohlédnout si razítko v originále.

Obr. 5 Porovnání němých razítek Křelovic a Čimelitz, dutý otisk kružnice razítka na pravé straně němého razítka Čimelic, všechny na ručním papíru, typ I.

Porovnáním průměru razítka, počtu kružnic a shodnými znaky dutého otisku kružnice němého razítka jsem došel k závěru, že znalecké vyjádření prof. Dr. Ferchenbauera je mylné. Nejedná se tedy o nejvzácnější české němé razítko Křelovic (Křelowitz), ale pouze o vzácné němé razítko Čimelic (Czimelitz).  Na výše uvedený výstřižek jsem vyhotovil atest dne 12.12.2019, který je vyobrazen na obr. 6.

Obr.6 Atest na výstřižek s němým razítkem Čimelic od J. Pelikána

Aktualizováno 23.1.2020:

Doplnění k článku a vyjádření prof. Dr. Ferchenbauera:

Prof. Dr. Ferchenbauer mi emailem potvrdil, že zde zhotovil chybný atest a omluvil se mi.

Hallo Herr Pelikan!

 Ja – leider ist hier ein Irrtum passiert – bitte um Entschuldigung…    ….mfg UF 

Prof. Dr. Ulrich Ferchenbauer 

1/2020

 

 

 

Jan Pelikán

člen komise znalců Zväzu slovenských filatelistov pro obor Rakousko 1850-1918

 

Použitá literatura:

[1]       Müller E: Handbuch der Entwertungen von Österreich und Lombardei-Venetien auf den Freimarken-Ausgaben 1850, 1858-59, 1860-61 und 1863-64, New York 1961

[2]      Votoček E.: Monografie československých známek,13. a 14. díl, Praha 1975/78

Share This