Modrý Merkur 3 – doplnění

od | 26.09.2019 | Rakousko

Doplnění a upřesnění vyobrazení vzácného razítka „K . K . / ZEITUNGS / EXPED: / IN / HERRMANNSTADT“, který byl zmíněn v textu: Modré Merkury včera, dnes a zajtra 3

Obr. 1 Atest

Nález: novinová známka „Merkur“, (obr.1) Spezialkatalog

Dr. Ferchenbauer č.6 typ IIIb [1]  na výstřižku s oválným razítkem

„K . K . / ZEITUNGS / EXPED: / IN / HERRMANNSTADT“

Katalog Müller  3512 a  (RzO). [2]  Zde je razítko typově a tvarově popsáno s bodovým ohodnocením. Na první výplatní emisi 1500 bodů a na druhé výplatní emisi 1250 bodů. V katalogu  ale není vyobrazen konkrétní otisk razítka.

Katalog Gudlin  (C0.119). [3]  Zde je v online katalogu razítko také typě zařazeno a hodnoceno stupnicí R! (rarita).  Je vyobrazen otisk razítka s dvojtečkami za prvními písmeny K : K : ; na mém výstřižku je písmeno K prodlouženo a má pouze uprostřed jednu tečku za každým písmenem K.  (obr. 2) 

Obr. 2  Nahoře otisk razítka „K . K . / ZEITUNGS / EXPED: / IN / HERRMANNSTADT“ z on-line katalogu Gudlin a dole upravený otisk a atestovaná známka

9/2019

 

 

 

Použitá literatura:

[1] Ferchenbauer U.: Österreich 1850-1918, Wien 2008

[2] Müller E: Handbuch der Entwertungen von Österreich und Lombardei-Venetien auf den Freimarken-Ausgaben 1850, 1858-59, 1860-61 und 1863-64, New York 1961

[3] Online Gudlin – katalógus  (Poststempel von Ungarn) http://gudlin.ibk10025.hu/

Share This