Popis kvality pro novinové známky emise 1851 “modrý Merkur”

od | 20.06.2019 | Rakousko

Kvalita je v současné době jednoznačně na prvním místě! Jak nejlépe poznat kvalitu Merkurů?  V následujícím článku porovnáme rozlišení podle střihů, podle nepoužitých a poštovně použitých známek, včetně použití  na celistvostech. Novinová známka emise 1851 „modrý Merkur“ 0,6 Kr = (3 Centesimi), katalog ANK, Michel, Ferchenbauer, Hirš je uvedená pod katalogovým číslem 6. Na rozlišení jednotlivých typů, podtypů a další specializace doporučuji specializovaný katalog od Dr. Ferchenbauera [1] nebo z webové stránky https://rakouskeznamky.cz/modry-merkur-typologie/

  1. Střihy nezoubkovaných známek modrý Merkur

Zde je potřeba zdůraznit důležitou poznámku k určení kvality střihů známek, a to podle typů.

Typ I : mezera mezi známkami ve vodorovné poloze je 0,75 mm (při vybočení tiskových štočků až 1 mm).

Typ II a typ III:  mezera mezi známkami ve vodorovné poloze je 1,1 až 1,25 mm.

Mezera mezi známkami ve svislé poloze je u všech typů podobná, a to 3 až 3,5 mm. [1]

Typ I                                                      Typ II a  III

Obr.1   Mezery mezi známkami ve vodorovné poloze u typu I a typu II – III

Obr.2   Atest na neupotřebený rohový čtyřblok Merkurů typ Ib s původním lepem, v bezvadné kvalitě, RARITA.

Luxusní kvalita:  extrémně široké střihy po všech stranách známky až do obrazu sousedních známek.

Kabinetní kvalita:  široké střihy (více než poloviční) po všech stranách známky.

Bezvadná kvalita (katalogová cena):  plné až široké střihy (cca. poloviční) po všech stranách známky.  

Vyhovující kvalita: úzké střihy po všech stranách známky.  

Nevyhovující kvalita: zastřižené do obrazu známky.

     luxusní                             kabinetní                           bezvadná                           vyhovující                     nevyhovující

 Obr.3 Rozlišení kvality podle střihů: luxusní, kabinetní, bezvadná, vyhovující a nevyhovující kvalita.

  1. Kvalita nepoužitých známek: ** /   *   /   (*)

Luxusní kvalita: původní lep bez stopy po nálepce a minimálními lomy z důvodu vysychání lepu.                          

Kabinetní kvalita: původní lep bez stopy po nálepce a typickými lomy z důvodu vysychání lepu.

Bezvadná kvalita (katalogová cena):  původní lep se stopou po nálepce nebo s (lehkou) nálepkou a typickými lomy v lepu.

Vyhovující kvalita : původní lep s více (těžkými) nálepkami nebo částí původního lepu.

Nevyhovující kvalita: bez lepu nebo nepůvodní lep (u typu IIb ještě vyhovující kvalita).

Obr. 4  Zadní strana bloku známek s původním lepem a malou stopou po nálepce s typickými lomy z důvodu vysychání lepu.

  1. Kvalita razítkovaných známek

Luxusní kvalita: otisk poštovního razítka je lehký, čitelný a umístěn přesně uprostřed známky.

Kabinetní kvalita: otisk poštovního razítka je lehký, čitelný a umístěn ke středu známky.

Bezvadná kvalita (katalogová cena):  otisk poštovního razítka je lehký a čitelný.

Vyhovující kvalita: otisk razítka je těžký, ale ještě čitelný, případně je umístěn na okraji známky.

Nevyhovující kvalita: otisk razítka je těžký a nečitelný.

 

Výstřižky musí obsahovat celé poštovní razítko a hodnocení kvality odpovídá hodnocení jako u známek razítkovaných.        

 

  1. Kvalita celistvostí

Luxusní kvalita: celistvost je velmi dekorativní. Známky mají extrémně široké střihy po všech stranách známky až do obrazu sousedních známek. Otisk poštovního razítka je lehký, čitelný a umístěn uprostřed známky. Na trhu se prakticky nevyskytují.

Kabinetní kvalita:

Obr. 5 Kompletní časopis „Slovan“ s adresním štítkem, vydavatel Karel Havlíček Borovský, frankovaná zn. 0,6 Kr Merkur, typ I, rýhovaný papír, razítko SEMIL 26.JAN. (1851). Známka má široké střihy (poloviční i více), otisk poštovního razítka je lehký a čitelný. Celistvost je dekorativní. Velmi vzácný první měsíc od vydání novinových známek v kabinetní kvalitě! 

Kabinetní kvalita:

Obr. 6 Novinová páska frankovaná zn. 0,6 Kr Merkur, typ IIIb. Befund Dr. Ferchenbauer (VÖB), popis kvality K! (Kabinettstück!). Známka má široké střihy (poloviční i více), otisk poštovního razítka je lehký a čitelný. Celistvost je v pěkné kvalitě a nepoškozená. Jako přidaná hodnota  navíc je adresovaná do malého města Tornaľa na Slovensku. 

Bezvadná kvalita:

Obr. 7 Novinová páska frankovaná zn. 0,6 Kr Merkur, typ Ib, (známka má plné až široké střihy a čitelné razítko, celistvost je v bezvadné kvalitě a nepoškozená), adresovaná na Františka Palackého českého historika v Praze. Velmi atraktivní a poštovně historický artefakt, který je vyobrazen v Monografii č. 14.

 

Obr. 8 Novinová páska vyobrazená v Monografii československých známek 14. díl [2]

Vyhovující kvalita: celistvost je lehce poškozená. Známka má úzké střihy po všech stranách známky. Otisk razítka je těžký, ale ještě čitelný.

Nevyhovující kvalita: celistvost je poškozená. Známka je zastřižené do obrazu známky. Otisk razítka je těžký a nečitelný.

 

Na závěr podle mého názoru alespoň orientační příplatky nebo snížení cen pro jednotlivou kvalitu.

5. Ceny podle kvality

Luxusní kvalita:  katalogová cena + 200 % a více (většinou cena záliby)

Kabinetní kvalita:  katalogová cena + 50 až 100 % 

Bezvadná kvalita:  katalogová cena 

Vyhovující kvalita:  asi 20 % katalogové ceny

Nevyhovující kvalita: asi 2 % katalogové ceny

 

6/2019

 

 

 

Použitá literatura:

[1]    Ferchenbauer U.: Handbuch und Spezialkatalog Österreich 1850-1918, Wien 2008

[2]    Votoček E.: Monografie československých známek,13. a 14. díl, Praha 1975/78

 

 

Share This