Výplatní známky emise 1867 – Padělky celistvostí frankované hodnotou 25kr a 50kr

od | 10.06.2018 | Rakousko

V roce 2012 jsem upozornil sběratele rakouské klasiky a zveřejnil ve filatelistickém časopise Merkur Revue č.3/2012 [10] některá nebezpečná falza celistvostí emise 1867, která jsem měl možnost prohlédnout a přezkoumat. V roce 2017 jsem zkoumal další falzum dopisu ze stejné emise, tentokrát 25 Kr. jemný tisk a s největší pravděpodobností ze stejné padělatelské dílny. Pravá celistvost je mimořádně vzácná a má katalogovou cenu podle Dr. Ferchenbauera 12.500,- € [2]. 

Publikované padělané celistvosti frankované známkou 50 krejcarů a 25 krejcarů emise 1867, jemný tisk, popíši a porovnám s originálními razítky. Uvedu nejdůležitější poznatky, které vedou k odhalení padělku. Vždy se jedná o použití originální známky a kompletně padělané pražské poštovní razítko, případně kompletní padělky celistvosti. Vzhledem k tomu, že se zachovalo ve sbírkách  velké množství  nepoužitých známek  emise 1867, nominální hodnoty 25 Kr. a 50 Kr., (Feiner Druck) jemného tisku, katalogové číslo Ferchenbauer 40II a 41II,  které byla ještě dlouho po platnosti, pokud byly do roku 1919 prodávány za nominál u filatelistické přepážky ve Vídni [11].  Jsou bohatě zastoupeny ve sbírkách a lákají padělatele k obohacení a zhodnocení známky v nepoužitém stavu v hodnotě řádově stokorun ke sto až tisíci-procentnímu zisku. Velké zásoby známek zůstaly nepoužity z důvodu menšího použití v poštovním provoze, protože převážně sloužily k vyplácení poukázek a dopisů do ciziny.

Většina těchto padělaných razítek je převážně vyrobena fotochemicky zinkografií. Základem je čistý zřetelný otisk razítka v černé barvě nebo kvalitní kopie na křídovém papíru. Z tohoto otisku se pořídí fotograficky diapozitiv, který se fotochemicky přenese na zinkovou destičku. Zinek se pak leptáním upraví na pérový štoček, ořízne na menší plochu a upevní hřebíkem nebo vruty na dřevo s rukojetí. Smutným faktem je, že u všech uvedených denních a rekomandačních razítek Prahy byly zneužity obrázky razítek z Monografie č.14 [9], (je zde kvalitní vyobrazení razítka na křídovém papíru). 

Na první ukázce je výstřižek frankovaný originálními známkami emise 1867, 5 Kr.+25 Kr.+50 Kr., všechny jemný tisk, katalog Ferchenbauer č.37II+40II+41II [2].  Výstřižek má dvě kompletně padělaná rekomandační razítka  PRAG – PRAHA   RECOMMAND. 5/7  7 A  83 a vpravo na porovnání výstřižek se známkou 15 Kr., katalog Ferchenbauer č.39II s originálním rekomandačním razítkem PRAG – PRAHA   RECOMMAND. 26/   5 N  82,  monografie č.14, razítko č.3096, typ E.256 [9].  Na výstřižku je padělaná znalecká značka Klusoň, která je porovnávána s originální znaleckou značkou Klusoň na  obr. 6.3.

Obr. 6.1 Celkový vzhled padělaného výstřižku

Obr. 6.2 Originál razítko

Obr. 6.3a Monografie Votoček díl 14

Obr. 6.3b Originál znalecká značka Klusoň

Obr. 6.3c Falzum znalecké značky Klusoň

Padělané rekomandační razítko PRAG – PRAHA   RECOMMAND. 5/7   7A  83 má stejný průměr 29mm jako originální razítko, ale nesedí tvar jednotlivých písmen, hlavně písmeno H ve slově PRAHA, které je širší než u originálního razítka (červeně zakroužkováno). Dalším znakem je použití shodných číslic datumovky 7 / 7 A, stejné jako v Monografii č.14 a vše je pro větší názornost vyobrazeno v grafickém programu (červeně zakroužkováno).

Obr. 6.4  Porovnání padělaného razítka s originálním razítkem a razítkem z monografie

Je potřeba zmínit, že podle mého názoru jde o nejlépe provedený padělek z uvedených a proto oklamal i velkou aukční firmu. Výstřižek byl prodáván v jedné významné mezinárodní pražské aukci č.37. PROFIL položka číslo 1055 a to za 15 tisíc Kč a později byl prodán v jiném pražském filatelistickém obchodě za přijatelných 10.000,- Kč. Opět po reklamaci výstřižku peníze vráceny zpět.

Na druhé ukázce je kompletní dopis frankovaný známkou 50 Kr. hnědá, jemný tisk, Ferchenbauer č.41II, padělané podací rekomandační razítko PRAG  RECOMMND. 1/7   6N  75, adresovaný do Londýna. Jedná se o celkový padělek celistvosti frankovaný originální známkou 50 Kr.  Další tři červená razítka, PD, CHARGE a příchozí razítko  REGISTERED  AL 9. JY  75  LONDON jsou taktéž  padělaná vč. modrého tranzitní razítka PRUSSIA REGISTER 5.JY. Dole pod známkou je  padělané signování italského znalce „A. Diena“.

Obr. 6.5 Celkový vzhled padělaného dopisu do Londýna frankovaný zn. 50 Kreuzer

Na obr. 6.6  je výřez z dopisu s originální známkou 50 Kr. a  padělaném rekomandačním razítku  PRAG  RECOMMND. 1/7   6 N  75. Vpravo na obr. 6.7 je na porovnání výstřižek s dvojpáskou známek 10 Kr., katalog Ferchenbauer č.38II s originálním rekomandačním razítkem PRAG  RECOMMND. 30/10  5 N  72,  monografie č.14, razítko č.3095, typ E.255 [9].

Obr. 6.6 Falzum razítka

Obr. 6.7  Originální  razítko

Obr. 6.8 Monografie Votoček díl 14

Padělané rekomandační razítko PRAG  RECOMMND. 1/7   6 N  75. má stejný průměr 24 mm jako originální razítko, ale nesedí tvar jednotlivých písmen, hlavně u písmen MM ve slově RECOMMND, které jsou mnohem širší než u originálního razítka. Dalším znakem je použití shodných číslic datumovky a vše je pro větší názornost vyobrazeno v grafickém programu (červeně zakroužkováno).

Obr. 6.9  Porovnání padělaného razítka s razítkem z monografie v grafickém programu

Obr. 6.10 Vyobrazena čtyři nejdůležitější  padělaná razítka

Na třetí ukázce je dopis do Londýna frankovaný pravou známkou emise 1867, 25 Kr., jemný tisk, Ferchenbauer č.40II, opět kompletně padělané otisky podacího rekomandačního razítko PRAG KLEINS  RECOMMANDIRT  1/1. Padělané razítko má stejný průměr jako originální razítko.  Další tři červená razítka, PD, CHARGE a příchozí razítko  REGISTERED  AL 9. JY  75  LONDON jsou taktéž  padělaná. Také je padělána kompletní celistvost včetně vepsané adresy a nahoře nad známkou signování znalce „Ing. Müller“ samozřejmě falzum. (Ing. Edwin Müller 1898-1962: nejvýznamnější rakouský znalec a autor mnoha vynikajících publikací). Zde je potřeba zdůraznit, že uvedené padělané příchozí razítko  REGISTERED  AL 5. JY  75  LONDON je stejné jako na padělaném dopisu s 50 Kr., kterou jsem popisoval v Merkur Revue č.3/2012 [10]. Stejná datumovka 5.JY 75 v razítku jasně prokazuje pevné nepohyblivé datum a padělaný otisk zinkografického razítka obr. 6.14.

Obr. 6.11 Celkový vzhled padělaného dopisu do Londýna frankovaný zn. 25 Kreuzer

Obr. 6.12 Monografie Votoček díl 14

Obr. 6.13 Falzum podacího razítka

Obr. 6.14  Falzum příchozího razítka  REGISTERED  AL 5. JY  75  LONDON, stejná datumovka 5.JY 75 v razítku u obou padělaných celistvostech 25 Kr. i 50 Kr.

 

2017

 

 

 

[2]       Ferchenbauer U.: Österreich 1850-1918, Wien 2008

[9]       Votoček E.: Monografie československých známek,13.díl,14 díl, Praha 1975/78,vč.dodatku I,II. 

[10]     Pelikán J.: Merkur Revue 3/2012 : Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kr. RU 1867

[11]     Ptačovský K..: Známky Rakouska 1850-1918, Filatelista v  Bratislavě 1949-1951

 

Poznámka ( Xaverian ): text a obrazová dokumentace jsou převzaty ze znalecké práce p. Jana Pelikána i s číslováním obrázků a číslováním literatury. Zveřejněno se svolením autora.

 

Share This