První den vydání známek 1. 6. 1850 – prvotisk

od | 10.05.2018 | Rakousko

Navazuji na články kolegy znalce Radomila Květoně, který popisuje použití známek první rakouské emise v červnu a červenci roku 1850. Na ukázce doplním jeho články o použití známky tištěné v prvotisku „Erstdruck“ a navíc z prvního dne vydání známek 1.6.1850. Většina známek, která byla použita na celistvostech v prvních dnech byla již z trochu opotřebované desky. Podle mého názoru při distribuci archů koncem května (nejrannější použití před oficiálním vydáním 1.6.1850 je známý dopis ze dne 27.5.1850 z Vídně a upozorňuji, že 6 Kr známka na této celistvosti není prvotisk), se na začátku přidělovaly hlavním poštovním úřadům ty archy, které se tiskly později (uložené na hromadě nahoře) a ty první vytištěné (ze spodní hromady) byly rozesílány na poštovní úřady v následujících dnech. Potom byly archy (někdy určitě jen jeden arch, například hodnota 1 Kr nebo 2 Kr) následně přidělovány z hlavních na menší poštovní úřady. Z těchto se bohužel většinou nedochovala žádná korespondence z prvního dne použití známek, kde by byl určitě výskyt prvotisku častější. Většina prvotisků má totiž otisky razítek z následujících dnů a měsíců.

O to více mě potěšila skutečnost, kdy jsem měl koncem dubna letošního roku možnost prozkoumat prvotisk a zhotovit atest na celistvost s prvním dnem vydání naši první výplatní emise Rakouska 1850.  Jedná se o dopis z Vídně, frankovaný známkou 3 Kr rumělkově červená,  specializovaný katalog Dr. Ferchenbauera [1], č.3HP Ia, na ručním papíru, podtyp Ia/1, první deska, PRVOTISK !  Podací razítko prvního dne vydání WIEN  1. JUN (1850) s datováním celistvosti 31.května 1850 tzn. poslední den předznámkové doby.  Jde o přesné poštovní porto 3 krejcary za dopis o váze jeden lot na vzdálenost do 10 mil. Dopis pocházel ze sbírky velkého sběratele rakouské klasiky Ing. Provery.

Známka 3 Kr vykazuje všechny charakteristické znaky prvotisku, tzn. velmi jemné tečky ve znaku,  jemné svislé linky ve štítu a v páskách pod korunkou jednotlivé tečky. V mé databázi mám uloženo 20 kusů dopisů z prvního dne, ale pouze tato jediná celistvost má známku 100 % prvního tisku! Podle mého názoru výskyt známek v prvotisku použitý v první den vydání známek velmi vzácný až unikátní. To vše ale platí pro  použití krejcarových známek. U známek 15 Cts a 30 Cts v prvotisku použitých v Lombardii a Benátkách mám doloženy tři celistvosti z prvního dne vydání. Na dopis jsem vypracoval foto atest, který přikládám na ukázku.

5.5.2018

 

 

 

[1]       Ferchenbauer U.: Österreich 1850-1918, Wien 2008

Share This