Katastrofická letecká pošta v Rakúsko – Uhorsku (1918)

od | 31.03.2018 | Rakousko

Tento rok si pripomíname 95.výročie začiatku prevádzky prvej pravidelnej leteckej linky prechádzajúcej cez naše územie na trase Wien – Krakov – Lemberg – (Kyjev). Letecká linka zabezpečovala dopravu civilnej pošty od mareca až do októbra 1918. Na úseku Lemberg – Kyjev bola dopravovaná iba kuriérna a diplomatická pošta. Podľa údajov z katalógu Horku ([1])  na 1 200 km dlhej trase slúžilo 22 vyradených a pre front už nevhodných lietadiel typu Brandenburg a Albatros, čo už samo o sebe predurčovalo ich zvýšenú poruchovosť. Letecká preprava pošty bez nutnosti núdzového pristátia bola skôr výnimkou a často bola využívaná v kombinácii s prepravou vlakom.

Vo všeobecnosti môžeme katastrofické lety rozdeliť na núdzové pristátia (v nemeckej terminológii Notlandung) a letecké nehody (v nemeckej terminológii Flugunfälle). V počiatkoch leteckej prepravy sa s núdzovými pristátiami stretávame pomerne často. V lepšom prípade pilot odstránil chybu na mieste a pokračoval v lete. Letecká pošta bola vždy významným a sledovaným nákladom dopravných lietadiel. Predpisy preto pamätali na zaobchádzanie s leteckou poštou aj v prípade nehody. Posádka mala za úlohu dopraviť poštu čo najrýchlejšie k najbližšiemu poštovému úradu a postarať sa o jej ďalšie poštové odbavenie. Pokiaľ to nebolo možné, odovzdávala sa letecká pošta najbližšiemu orgánu štátnej správy (policajnej stanici atď.). V niektorých prípadoch bola letecká pošta z miesta havárie dopravená vyšetrovacou komisiou leteckého nešťastia (obr.1). Vzhľadom na konštrukciu prvých dopravných lietadiel bolo leteckých nehôd podstatne menej ale o to s väčšími následkami na zdravie a život pilotov.   

Obr.1 Fotodokumentácia leteckej nehody spolu s vyšetrovacou komisiou

Na obr.1 je zachytená práca leteckej vyšetrovacej komisie pri havarovanom lietadle Albatros spolu s vojakom strážiacim havarované lietadlo. Núdzové pristátie končilo často kotrmelcom lietadla.

Na obr.2 je dopisnica dopravená letom zo dňa 1.IV.1918, ktorý bol prerušený núdzovým pristátím pri obci Barnsdorf. R.F. Kohl vo svojej monografii ([2]) uvádza oficiálnu správu C. K. poštového úradu k tejto udalosti, ktorej voľný preklad uvádzam:

C.K. poštový úradu Barnsdorf o tomto prípade podal správu:

Podľa požiadavky C.K. poštovej a telegrafnej správy z 9.4.1918 podpísaný oznamuje, že vojenské lietadlo s leteckou poštou na trati Kyjev – Viedeň bolo prinútené 1.4.1918 cez silnú víchricu núdzovo pristáť tu, pričom o žiadnu úradnú intervenciu nebolo požiadané. Celú leteckú poštovú zásielku prevzal letecký dôstojník poručík Koch a 3.4. pokračoval  v jej doprave rýchlikom do Viedne. Nakoniec dva dni potom prišli mechanici, ktorým sa podarilo lietadlo posadiť na zem a začali lietadlo opravovať.

C.K. poštový úrad Barnsdorf, Mhr. 15.Apríla 1918.

Letecká pošta bola po dopravení do Viedne opatrená pečiatkou FLUGPOST * WIEN 1 * –4.IV.– XI. Je to rozdiel voči prvému letu Krakov – Wien (31.III.18), ktorý tiež skončil núdzovým pristátím, ale chýba mu príchodzia pečiatka FLUGPOST Viedne. Letecké zásielky boli zapisované a boli opatrené ručne písaným poradovým číslom pre kontrolu ich leteckej prepravy. Preto otlačok príchodzej leteckej pečiatky sám o sebe nedokladuje leteckú prepravu na poslednej etape leteckej linky do miesta určenia.

Obr.2 Letecká dopisnica dopravovaná lietadlom s núdzovým pristátím pri Barnsdorfe

Paradoxne na trati Wien – Krakov – Lemberg neprišlo za obdobie od 31.3. do 15.10.1918 k žiadnej nehode so smrteľnými následkami. Odlišná situácia bola na trati Wien – Budapest, kde sa stali počas krátkej doby prevádzky (4.7. – 24.7.1918) až dve tragické nehody. V maďarskej monografii sú tieto nehody popísané nasledovne ([3]):

  1. Dňa 13. júla 1918 bolo letecky prepravovaných 36 obyčajných listov, 97 doporučených listov a 500 telegramov. Lietadlo sa zrútilo v blízkosti rakúskych hraníc pri obci Mosonmagyaróvár. Letec poručík Richard Winger ako aj jeho spoločník vojak Emil Vargha pri havárii zahynuli. Lietadlo sa po dopadne síce vznietilo, ale požiarom bolo poškodené iba v malom rozsahu. Prepravovaná pošta bola uložená pod sedadlom a napriek tomu bola časť poštových zásielok silne poškodená. Následne bola pošta dopravená do Viedne vlakom s dátumom doručenia do Viedne 15.7.1918 (chybne uvedený dátum, podľa príchodzej pečiatky má byť správne 14.7.1918).
  2. V nedeľu 21. júla 1918 sa lietadlo zrútilo tesne po štarte asi 150 m od letiska Mátyásföld. Lietadlo prepravovalo iba 11 celistvostí. Letec Németh Ferenc zomrel okamžite a jeho spoločník Tomasek Károly zomrel až nasledujúci deň v nemocnici. Dôvod nehody nebol objasnený. Pošta bola preložená do iného lietadla a s hodinovým oneskorením odoslaná do Viedne.

Na obr.3 je zobrazený dokument katastrofickej pošty z 13.júla 1918. Doporučený letecký list je na počudovanie až vo veľmi dobrom stave. Obálka je iba mierne pokrčená a odery modrej farby pochádzajú zrejme z kontaktu s látkou leteckého poštového vreca (modrá bola farba letectva).

Obr.3 List z 13.7.18 – modré odery farby z leteckého poštového vaku

Letecký list je vyfrankovaný v správnej výške, menej časté je použitie  príplatkovej známky. List bol po havárii lietadla dopravený vlakom do Viedne 14.7.1920 o XI15 podľa údaja príchodzej pečiatky FLUGPOST – WIEN 1.  Odosielateľ listu bol zrejme maďarský vlastenec, o čom svedčí dobročinná nálepka v hodnote 100 KORONA v prospech zabezpečenie zimného oblečenia pre maďarských vojakov bojujúcich na fronte. Pre zaujímavosť poplatok za doručenie doporučeného leteckého listu v 1. váhovej kategórii (do 20 g) bol 3 K 55 f, čo je 28 krát menej ako hodnota dobročinnej nálepky, ktorá bola použitá na zadnej strane listu ako zálepka.

Úplne odlišná situácia je v prípade leteckého listu z obr.4. V dôsledku havárie lietadla prišlo k roztrhnutiu zrejme všetkých štyroch strán celinovej obálky. Obálka je prelepená na troch stranách papierovou lepiacou páskou, zo štvrtej strany bola páska zrejme odstránená pri otváraní obálky. Na otázku, čo to mohlo spôsobiť, mi dala odpoveď vlastná nepríjemná skúsenosť. Už je to dávno, čo ma na chodníku zrazilo osobné auto, ktoré dostalo šmyk na mokrej vozovke. Drobné mince, ktoré som mal vo vnútornom vrecku bundy, dostali takú kinetickú energiu, že prederavili podšívku bundy a vyleteli von. Chvála bohu sa mi až na pár odrenín nič vážnejšie nestalo.

Frau Sieberth sa zrejme nevenovala iba filatelii ale aj numizmatike. Mám v zbierke viacero leteckých celistvostí z tohto  obdobia adresovaných na Frau Sieberth , ktoré majú spoločné znaky. Jedná sa vždy o dopisnice, čiže o najlacnejšiu variantu leteckej celistvosti na trase Budapest – Wien. V tomto prípade ide skutočne o výnimku, podľa ktorej sa dá predpokladať, že sa jednalo skutočne o ťažší letecký list v 4. váhovej kategórii s cennejším obsahom drobných mincí (doporučený list).

Obr.4 List z 13.7.18 – deštrukcia všetkých okrajov listu – pravdepodobne drobnými mincami

Zásielky dopravené katastrofickou leteckou poštou sú medzi filatelistami hľadané ako dobové dokumenty popisujúce nebezpečenstvo pri počiatkoch leteckej dopravy. Cieľom leteckej prepravy bolo zrýchliť doručenie pošty na veľké vzdialenosti. To bola určite  pravda pre dopravu pošty na trase Viedeň – Kyjev. Trasa 1 200 km  mala byť prekonaná lietadlom podľa letového poriadku za 13 hodín. Otvorenie leteckej prepravy na trase Budapešť – Viedeň bolo skôr z prestížnych a politických dôvodov ([4]). Vlakové prepojenie medzi Viedňou a Budapešťou bolo pre prepravu pošty postačujúce, a preto po dvoch popísaných leteckých nešťastiach bola letecká preprava na tomto úseku ukončená dňa 24.júla 1918.

 

Bratislava, júl 2013                                                                   

doc. Ing. Radomil Květon, CSc.

Literatúra :

[1]       Horka P.: Katalog Československá letecká pošta 1918-1939, vydal Filatelie Trojan, Praha 1997

[2]       Kohl, Roland F.: Die  Flugpost von Osterreich, Kaiserreich und I. Republik, Handbuch und Katalog, Verlag Pollischansky, Wien 1998

[3]       Steiner L. a kol.: A Magyar Bélyegek Monográfiája, diel 4. (6), Közlekedési Dokumentációs Vállalat, Budapest 1971

[4]       Květon R.: Začiatky pravidelnej leteckej pošty v Uhorsku, REPÜLŐ POSTA 1918, Merkur – Revue 3-5/2011, Brno 2011

Share This