Rakousko 1850–1858/59 padělané smíšené frankatury

od | 13.02.2019 | Rakousko

V průběhu letošního roku jsem dostal na zkoušení k atestování dvě zajímavé smíšené frankatury. První výstřižek je frankovaný známkou 3 Kr. rumělkově červená, ruční papír, typ Ia + zn. 15 Cts. tmavě rumělkově červená, ruční papír, typ I, specializovaný katalog Dr. Ferchenbauera [1], č.3HP Ia + LV č.3HP I, podací řádkové razítko VENEZIA 21. MAR. Katalog Müller č.259a [2].  Výstřižek se smíšenou frankaturou „3 Kreuzer + 15 Centesimi“ má cenový záznam € 5000.- [1]. Byl součástí velké sbírky Rakouska první emise 1850, která se letos prodávala. Bohužel ihned při první prohlídce jsem zjistil, že známky jsou k sobě spojeny a přilepeny na výstřižek. Ve zvětšené kopii pod mikroskopem je vidět dodělávání razítka v písmenu N a tečky mezi datumem na výstřižku. Padělaný výstřižek byl desítky let ve významné sbírce, která je vystavena na exponetu a byl prodán za 50.000,- Kč. Padělek byl vrácen prodejci a kupujícímu zpět vyplaceny peníze.

Obr. 1. výstřižek se smíšenou frankaturou emise 1850, zn. 3 Kreuzer + 15 Centes, raz.  VENEZIA  21. MAR, modře zakroužkovány dvě inkriminované části.

U druhého výstřižku se smíšenou frankaturou dvou emisí (obr. 2) bylo zajímavé zjištění, že je vyobrazen v katalogu Michel, Österreich – Spezial 1981/82, na straně 26 (obr. 3). Výstřižek je vyplacen známkou emise 1850,  6 Kr. rezavě hnědá, ruční papír, typ Ib + známkou emise 1858/59,  5 Kr. červená, typ II, specializovaný katalog Dr. Ferchenbauera [1], č.4HP Ib + č.13 II, podací řádkové razítko Chotieborz 20.NOV.  Katalog razítek Müller č. 411a [2] a cenový záznam v katalogu Dr. Ferchenbauera je € 2.200.- [1].  Sice je tento exemplář signován rakouským znalcem Dr. Wallnerem, bohužel však ani on není pravý.  Známky jsou stejně jako u prvního padělku opět k sobě spojeny a přilepeny na výstřižek. Razítko v grafickém programu Zoner Photo ukazuje mírné zaoblení. Použití  známky 5 Kr. v druhém typu není možné, protože všechny smíšené frankatury jsou podle literatury známy pouze v prvním typu. Nejstarší mně známé použití 5 Kr. druhého typu je až z ledna roku 1859.

Obr. 2. Přední a zadní strana výstřižku se smíšenou frankaturou emise 1850+1858, zn. 6 Kr. + 5 Kr.,  raz.  Chotieborz 20. NOV. a v pravém dolním rohu padělané signování znalce.

Obr. 3. Katalog Michel, Österreich – Spezial 1981/82

Obr. 4. Fáze překrývání razítek v programu Zoner. Podpůrná část ověřování

Na závěr chci upozornit čtenáře, že se mohou oba výstřižky znovu objevit na burzách nebo na internetu. Pokud na nabídku nebudete reagovat, vyhnete se zdlouhavým reklamacím a zbytečné ztrátě času.

2/2019

 

 

 

[1]       Ferchenbauer U.: Österreich 1850-1918, Wien 2008

[2]       Müller E: Handbuch der Entwertungen von Österreich und Lombardei-Venetien auf den Freimarken-Ausgaben 1850, 1858-59, 1860-61 und 1863-64, New York 1961