Němé razítko z Vídně nebo z Ostřihomi? Razítko z Terstu nebo němé razítko z Tábora?

od | 27.01.2020 | Rakousko

Stummer Stempel von Wien oder Gran?

Stempel von Triest oder Stummer Stempel Tabor? 

Tento měsíc mi byla předána ke znaleckému vyjádření dvě vzácná němá razítka. Na obě tato němá razítka byla zhotovena znalecká vyjádření významného rakouského znalce prof. Dr. U. Ferchenbauera.

Na prvním atestu ze dne 09.11.2017 uvádí, že se jedná o rakouskou novinovou známku emise 1861, 1,05 Kreuzer fialová, s částí mřížkového němého razítka WIEN, katalog  Müller č.3214h / na třetí výplatní emisi má 3000 bodů.[1] (Obr.1) Známka má široké střihy a je velmi pěkné kvalitě.

Obr.1 Atest na němé razítko WIEN od Dr. Ferchenbauera.

Při bližším zkoumání se mi nezdály některé znaky charakteristické pro daný typ razítka. Mělo se jednat o mřížkové razítko Vídně, ale podle mého názoru jde o mřížkové němé razítko Ostřihomi (GRAN), které se mu podobá. Podle katalogu Müller č.838e / na druhé výplatní emisi má 3750 bodů (na třetí emisi neuvádí). [1]  Rozdíl mezi těmito razítky je ve tvaru. Němé razítko Vídně je kosočtvercového a němé razítko Gran je čtvercového tvaru. Na porovnání pravosti jsem měl k dispozici originál dopis z Prahy do Vídně frankovaný známkami 9 + 9 Kr HP typ III, emise 1850, s otiskem němého mřížkového razítka Vídeň na levé známce (na obr. 2). Několik jednotlivých známek, mj. krásný otisk mřížkového raz. Vídně na výstřižku se známkou 9 Kr, HP, typ I, signovaný Ing. Müllerem (razítko z ranného použití a s ostrými konturami), který byl vyobrazen v aukci Merkurphila č.16 ze dne 9.3.2014. Dále jsem měl k dispozici z aukčního katalogu Corinphila ze dne 2.12.2010 novinovou pásku frankovanou Merkurem emise 1851, s otiskem němého razítka GRAN a další němá razítka GRAN v originálu, např. na novinové známce emise 1858/59. Na obr. 2 je vyobrazena část porovnávající sestavy němých  razítek.

Obr. 2 Vyobrazení němých razítek GRAN a WIEN na porovnání.​

Obr. 3 Nahoře vyobrazení němých razítek GRAN a WIEN z katalogu Ing. E. Müllera [1]  a dole červeně zakresleny tvary razítek pro lepší představu v grafickém programu.

Porovnáním rozměru a úhlu němých razítek jsem došel k závěru, že znalecké vyjádření prof. Dr. Ferchenbauera je mylné. Nejedná se tedy o němé razítko z Vídně (WIEN), ale o němé razítko z Ostřihomi (GRAN).  Na výše uvedenou známku jsem vyhotovil atest dne 23.01.2020, který je vyobrazen na obr. 4.

Obr.4 Atest na němé razítko GRAN od J. Pelikána.

Razítko z Terstu nebo němé razítko z Tábora?

Na druhém znaleckém vyjádření ze dne 19.02.2019 uvádí Dr. Ferchenbauer, že se jedná o rakouskou výplatní známku emise 1850,  9 Kreuzer na ručím papíru, typ II b, světle šedomodrá, s deskovou vadou „bublina u ocasního peří“, s částí razítka TRIEST (Obr.5). Známka má plné až široké střihy a je v pěkné kvalitě.

Obr.5 Atest na razítko TRIEST od Dr. Ferchenbauera.

Obr. 6 Nahoře vyobrazení razítka TRIEST a němého razítka TABOR z katalogu  Ing. E. Müllera [1]  a dole  vyobrazení razítek v grafickém programu překrýváním. Poslední dolní obrázek ukazuje jak přesně sedí kružnice němého razítka Tábora na překrytých známkách (3 Kr a 9 Kr).

Ve větším zvětšení a zvýraznění v grafickém programu se ukázalo, že se jedná o tři soustředěné kružnice němého razítka a nikoliv o dvě kružnice jak je tomu u razítka Triest. Plný černý kruhový střed není dostatečně otištěný a proto je rozpoznání razítka nepřehledné. Dále nesouhlasí průměr razítka ani tloušťka kružnic. Využijeme tedy porovnání překrytím razítek v grafickém programu, které je na obr. 6, kde poslední dolní obrázek ukazuje jak přesně sedí kružnice němého razítka Tábora na překrytých známkách (3 Kr a 9 Kr).

Porovnáním průměru razítka a počtu kružnic s jejich tloušťkou jsem došel k závěru, že znalecké vyjádření  Dr. Ferchenbauera je mylné. Nejedná se tedy o běžné razítko Terst, ale o vzácné němé razítko Tábor. Podle katalogu Müller č. 2861 b/ 1800 bodů. [1] a katalog Votoček č.2393/5, 2400 bodů. [2]   Na výše uvedenou známku jsem vyhotovil atest dne 30.09.2019, který je vyobrazen na obr. 7. Protože jsem chtěl mít 100% jistotu, nechal jsem zhotovit další nezávislé znalecké vyjádření od jiného uznávaného znalce VÖB, který vyhotovil atest a také potvrdil, že se jedná o  němé razítko Tábora.

Obr.7 Atest na němé razítko Tábor od J.Pelikána.

1/2020

 

 

 

Jan Pelikán

člen komise znalců Zväzu slovenských filatelistov pro obor Rakousko 1850-1918

 

Použitá literatura:

[1]       Müller E: Handbuch der Entwertungen von Österreich und Lombardei-Venetien auf den Freimarken-Ausgaben 1850, 1858-59, 1860-61 und 1863-64, New York 1961

[2]      Votoček E.: Monografie československých známek,13. a 14. díl, Praha 1975/78

Share This