Rakousko Emise 1850: Nejvzácnější barvy 2 kreuzer

od | 10.10.2017 | Rakousko

V předchozím článku jsem popisoval přesné určení nejvzácnějších barev na hodnotě 1 Kreuzer. V pokračování se zaměřím na nejvzácnější barvy hodnoty 2 Kreuzer na ručním papíru v barvě stříbřitě šedé a odstíny šedé.

Známka 2 Kreuzer v níže popisovaných barvách byla tištěna na ručním papíru vždy v typu Ia, nebo v typu Ib. Charakteristickými znaky pro typ Ia je plné orámování erbu, číslice 2 se dotýká horní linky hodnotového rámečku a v pravé horní části rámečku nad druhým písmenem E v STEMPEL je ostrý výběžek. Typ Ib má také  plné orámování erbu, číslice 2 se dotýká horní linky rámečku, ale výběžek je tupý a pod prvním písmenem R v nápisu KREUZER je na lince rámečku krátká šikmá čárka. U obou typů není podklad znaku retušovaný. (obr.1).

typ Ia

stříbřitě šedá

typ Ib

Přesné určení nejvzácnější barvy u 2Kr. známky na ručním papíru je mnohem náročnější než určení nejvzácnější barvy hnědooranžové a jejich odstínů u hodnoty 1Kr. I zde platí zásada, že k přesnému určení barvy je potřeba minimálně 5 až 10 kusů známek od každé barvy a hlavně je potřeba mít k dispozici počáteční tisky (tzv. prvotisky – jemné tisky) až po poslední koncové tisky, kde je již deska značně opotřebovaná. Zde je určení hranice barvy stříbřitě šedé / šedočerné a barvy šedé s jejími odstíny mnohem složitější a vyžaduje velké zkušenosti. U sběratelů velmi často dochází k záměně běžné šedočerné (v prvotisku !) za vzácnou stříbřitě šedou. Osobně jsem viděl zkoušené známky například v barvě stříbřitě šedé od znalců klasiky Rakouska, kteří došly k různým závěrům a vyhodnocením barvy ! Pro představu čtenářů Merkur-Revue a sběratelů klasiky Rakouska, na kompletní  zkoušení všech barev hodnoty 2Kr. je tedy potřeba mít k dispozici minimálně 80 kusů atestovaných známek !  (obr.2). Podle mého názoru obě vzácné barevné odstíny jak stříbřitě šedá i šedá se vyskytuje pouze u typu Ia, doposud jsem tento odstín na typu Ib nezaregistroval.

stříbřitě šedá

šedočerná

šedá

černá

tmavě šedá

sytě černá

Obr. 2 Kompletní sestava barev pouze na typu Ia – ukázka z atestované referenční sbírky autora [5]

Cenový rozdíl této nejvzácnější barvy si ukážeme na specializovaném katalogu Dr. Ferchenbauera a AUSTRIA  NETTO  KATALOG. Všechny nepoužité známky s originálním lepem jsou rarity a razítkované vzácné. U celistvostí jsou velmi vzácné jednoznámkové frankatury, frankatury vícenásobné jsou pak extrémně vzácné (u nejvzácnější barvy 1Kr. hnědooranžové je to přesně naopak). Jen pro zajímavost v ex. sbírce Dr. Jergera (jednoho z největších sběratelů razítek a frankatur), která byla dražena v aukci Corinphila v roce 2003-2005 a na které jsem byl osobně přítomen, byla dražena pouze jedna celistvost s jednoznámkovou frankaturou 2Kr. stříbřitě šedá (aukce č.140, los č.82) [3]. Trojnásobná frankatura ( porto 6 Kr. ) a případně smíšená frankatura nebyla zastoupena v žádném případě !  Za 20 let praxe jsem viděl pouze několik dopisů s jednoznámkovou frankaturou známky 2Kr. stříbřitě šedá a pouze jediný dopis do ciziny, kde byla použita známka 2 Kr. šedá. (Obr. 3).

Obr.3 Dopis frankovaný zn. 2Kr. šedá + 9Kr. + 9Kr., podací razítko KRAKAU 28/7, adresovaný do Ruského Polska, příchozí červené razítko KIELCE 29/7 a 1/8. Přesné porto 20 krejcarů za 0,75 lotu ( 1 lot = 17,5 gramů ).  Unikátní a mimořádně vzácná frankatura umocněna použitím vzácné barvy na známce 2 Kr. šedá. [4]

Obr.4 Konkrétní ukázka zkoušení a porovnání všech odstínů barev na známce 2Kr. v praxi. Dopis pocházel ze sbírky J.Mináře, který patřil k nejvýznamnějším sběratelům Rakouska u nás a barva na 2Kr. byla určena a popsána tužkou jako silbergrau (stříbřitě šedá). Zkoušený barevný odstín je ale u známky 2Kr. (grau) šedá. I přes tento fakt, jde o unikátní a  mimořádně vzácnou celistvost. Aukční vyvolávací cena byla stanovena na 7000,- €. [4]

Katalog ANK 2013/14   [1]                                                                               * nepoužitá /  razítkovaná / celistvost  

– černá  schwarz)                                                                                 €             2000,-            120,-              550,-

– šedočerná (grauschwarz)                                                                €             2500,-            160,-              600,-

– sytě černá  (tiefschwarz)                                                                  €             2500,-            160,-              600,-

 

– šedá  (grau)                                                                                         €             4000,-            620,-            1500,-

– stříbřitě šedá  (silbergrau)                                                               €             5000,-            870,-            2000,-

 

Katalog Ferchenbauer 2008  [2]                                                                  

– černá  schwarz)                                                                                  €             2200,-            130,-              450,-

– sytě černá  (tiefschwarz)                                                                  €             3000,-            175,-              575,-

– šedočerná (grauschwarz)                                                                €             3000,-             145,-              480,-

 

– šedá  (grau)                                                                                        €             4000,-             570,-            1450,-

– stříbřitě šedá  (silbergrau)                                                             €             5000,-             850,-            2100,-

 

Tab. 1  Cenové záznamy pro 2 Kr HP Ia, Ib  –  vzácnější stříbřitě šedé nebo šedé barvy a pro porovnání běžné černé, sytě černé a šedočerné barvy na 2Kr. HP Ia, Ib .   (brutto)

 

Všechny uvedené ceny platí pro kvalitu označovanou v německém jazyce „erlesenes  Prachtstück“ (vybraný krásný kus). Tržní cena těchto známek a celistvostí v uvedené kvalitě se na zahraničních aukcích pohybuje v relaci 30 až 50 % výše uvedených katalogových cen. Pro rychlou orientační tržní hodnotu u nás postačí koeficient přepočtu 8 až 12 Kč za jedno Euro.

I tyto vzácné známky v barvě stříbřitě šedé a šedé mají své tiskové speciality, například výrazné deskové vady, krajové či rohové kusy (rarity), balken (otisk lišt – mezerníků mezi štočky známek) ať již vodorovné, nebo svislé (které by byly unikátní). Dále pak strojové obtisky (Maschinen-Abklatsch) a ještě vzácnější archové obtisky (Bogen-Abklatsch). Většina těchto specialit jsou pak mimořádně vzácné, tzn. rarity a unikáty. (Obr.5)

 

Obr.5  Ukázka z referenční atestované sbírky autora, znánka 2Kr. šedá, archový obtisk (Bogen-Abklatsch), atest Dr.Ferchenbauer. [5]

Pro všechny sběratele, kteří se zabývají první emisí Rakouska 1850, mohu nabídnout konzultace na určení barev i na kompletní specializaci této emise.

Jan Pelikán

 

Použitá literatura:

[1]       AUSTRIA NETTO KATALOG – Österreich Spezialkatalog 2013/14, Wien 2013

[2]       Dr. Ulrich Ferchenbauer: Österreich 1850-1918, Wien 2008

[3]       Aukční katalog Corinphila č. 138,139,140,  Zürich 2003-2005

[4]       Dopis 2+9+9 Kr. k určení barvy na 2kr., který mi byl předložen dne 16.4.2012

[5]       Ukázka z referenční atestované sbírky autora

 

 

Share This