10 Kronen – emisia 1908 a 1910

Odchýlne zúbkovania a ocenenie rôznych formátov známok Výsledkom špecializácie zbierania známok starého Rakúska (a to nielen pred rokom 1900 – tzv. klasické známky) je objavenie odchýlneho zúbkovania týchto TOP hodnôt emisií 1908 a 1910. Včasné rozšírenie...

Kolková známka emise 1888 – nebezpečné falzum celistvosti

( Článek ze znalecké práce Jana Pelikána ) Dne 21.10.2015 mi byla předložena na vyjádření a přezkoumání celistvost frankovaná kolkem 5 Kr emise 1888.  Tyto kolkové známky se především používaly na listinách dokumentů (např. smlouvy, účty, pasy), ale i jako...

Němá razítka promluvila na I. emisi Rakouska

Němá razítka působí svým vyhotovením a vzácností jejich použití tajemně. Jejich užívání je zdokladováno pouze u několika desítek poštovních úřadů Rakouska a Lombardska – Benátska, v českých zemích jich bylo jen 10, poštovní úřad Křelovice používal jako jediný dvě...

Bosna: Jubilejní 1910 – řádková zoubkování

Když jsem si v červnu 2018 po koupi nového katalogu ANK studoval nově publikovaná zoubkování u rakouských známek emise 1910 – Jubilejní napadlo mě, že by se tato anomálie mohla promítnout i do bosenské emise 1910 – Jubilejní. Už v dřívější době se ozývaly...

RECOMMANDIRT PRESSBURG

Pečiatka známa či neznámaŠtúdium poštovej histórie je neoddeliteľne spojené so zbieraním poštových celistvostí. Ako správny lokál patriot („Bratislavčan“ od roku 1959) som začal zbierať všetko čo malo poštovú pečiatku Presburg, Preszburg, Pressburg, Pozsony...

Doporučené zásielky s pečiatkou CHARGÉ

Chargé – Nota Bene – RecommandirtPredpisy pre označovanie doporučených listov boli stanovené v Rakúsko – Uhorsku (RU) už v deväťdesiatych rokoch 18. storočia (Votoček [1]). Podľa týchto dobových predpisov mal byť každý doporučený list označený číslom...

Letecký EXPRES

Z histórie leteckej prepravy civilných zásielokZrýchlená (expresná) preprava leteckých zásielok mala svoje korene už v Rakúsko- Uhorskom cisárstve. Počnúc 31.III.1918 bola zahájená pravidelná letecká preprava civilných zásielok na trase Wien – Krakau –...

10 Kronen – Pamätná emísia 1910

Tlač známky a jej poštové použitieDodatok: Novoobjavené zúbkovania (4.6.2018)Dňa 18. augusta 1910 oslavoval cisár František Jozef I. svoje 80. narodeniny. Už pri vydaní jubilejnej série 1908 (k 60. výročiu vlády F.J.) bolo rozhodnuté vydať k tomuto výročiu pamätné...

První den vydání známek 1. 6. 1850 – prvotisk

Navazuji na články kolegy znalce Radomila Květoně, který popisuje použití známek první rakouské emise v červnu a červenci roku 1850. Na ukázce doplním jeho články o použití známky tištěné v prvotisku „Erstdruck“ a navíc z prvního dne vydání známek...

Použitie emisie 1850 v júni a júli (1850?) – 4. časť

Použitie nemej pečiatky Viedne typu g na celistvosti z roku 1851 vidíme na obr.33. Mestská pečiatka z 13. júna je v čiernej farbe nakoľko list obsahuje adresu pre doručenie zásielky. Samotná pečiatka je už podstatne viac opotrebovaná ako červená...

Použitie emisie 1850 v júni a júli (1850?) – 3. časť

Ďalším príkladom listu zaslaného do zahraničia (územia v správe Pruska) je malá obálka odoslaná z pošty v obci Freiwaldau (modrá podacia pečiatka Freiwaldau 24. JUL) na poštu v obci NEISSE (Nisa, Poľsko). Na pruských hraniciach bol list označený čiernou...

Použitie emisie 1850 v júni a júli (1850?) – 2. časť

Praporkové pečiatky používali nielen samostatné poštové úrady ale aj zberne listov, ktoré boli vytvárané podľa aktuálnej potreby poštovej prevádzky. Na obr.9 je výstrižok z listu podaného v zberni listov č. 56 21.AUG (5 EXP – 5. expedícia, 4 A – v 4...

Použitie emisie 1850 v júni a júli (1850?) – 1. časť

Prvé poštové známky Rakúskeho cisárstva boli vydané 1. júna 1850 a boli platné v rámci vtedajšieho územného usporiadania aj na našom území do 31. decembra 1858. Stalo sa tak až 10 rokov po zavedení poštovej reformy Rowlandom Hillom vo Veľkej Británii, spojenej...