Bosna: Určení ZP na ANK 90

od | 23.06.2019 | Bosna a Hercegovina

Zajímavým tématem sběratelů jsou válečné přetisky 1914, 1915 a 1916. Zvláště emise 1914 je vyhledávaná a to hlavně z hlediska typologie tvaru číslice “4” v letopočtu 1914. Popis je uveden zde. Různé kombinace spojených typů jsou téměř v každé lepší sbírce. Tímto většina sběratelů končí. A to je škoda, protože tato emise nabízí daleko více, než by se na první pohled zdálo.

Ti zdatnější se někdy vydají cestou rekonstrukce desky. Pro tuto činnost existuje literatura, která desku popisu a na základě deskových vad je rekonstrukce možná. Samotná rekontrukce má ale některá úskalí, která někdy vedou k pochybnostem. Pro tyto fanoušky jsem se pokusil v tomto článku některé nejasnosti ukázat.

Známka ANK 89 zelená 5/7H byla vytisknutá v počtu 2.000 archů po 50 kusech, to je dohromady 100.00 kusů známek. Známka ANK 90 10/12H červená byla vytisknutá v počtu 5.000 archů po 50 kusech, to je dohromady 250.000 kusů známek. Počty vytištěných známek dává tušit, že ANK 90 je dostupnější a rekonstrukce bude jednodušší. Opak je pravdou. Běžnější výskyt je pravda, ale variace známkových polí je větší. Tím se proces malinko komplikuje.

A právě známku ANK 90 červená 10/12H rozebereme podrobněji a to na ukázce dvou kompletních desek. Obě desky jsem oskenoval, upravil a pomocí vektorového grafického programu popsal v přidané vrstvě. Takto graficky upravené skeny jsem převedl do formátu JPEG. Obrázek má 80% kompresi. Deska “A” byla skenovaná v kvalitě 600dpi. Deska “B” je starší, byla skenovaná v kvalite 400dpi už před delší dobou, ale pro názornou ukázku je rozlišení postačující.

Pro další práci si stáhněte zadarmo archy “A” i “B”. Je to jedinečná šance se k takovému materiálu dostat. Originalita je 100%, oba archy jsem vlastnil a jeden z nich vlastním delší dobu.

Většina sběratelů se orientuje výhradně na typologii číslice “4”. To je základní a nejrozšířenější rozlišení. Velmi populární je 4-blok ZP29 + ZP34 + ZP28 + ZP33 ( nebo + ZP30 + ZP35 ). Také 3-páska se ZP29 + ZP34 + ZP24 ( nebo + ZP39 ).

Druhou typologií je tvar číslice “1” v letopočtu “1914” a hodnotovém čísle “12”. A zde již přicházejí první komplikace. V literatuře [1] jsou popsány známé varianty na jednotlivých polí. Pokud porovnáme obě desky s [1] tak zjistíme, že existují i jiné varianty. U ZP11 je v archu B zcela jasně patrné, že jde o kombinaci AA-A. Rovněž DV na ZP11 není patrná, což není chyba, ale “běžná” věc u některých ZP.

U ZP16 je stejná situace, jde na arch B o kombinaci AA-A, ale navíc je zde nová, zatím nepopsaná desková vada. Zatímco u archu A jsou správně pravé čtverce posazeny níže, u archu B jsou i levé čtverce posazeny níže.

Kombinaci AA-A najdeme také na ZP37, která taktéž není nikde popsána. Novou kombinaci najdeme i na ZP47, kde jde tentokrát o kombinaci AC-C, namísto známé AC-A.

Kombinace typů nejsou tak ceněné, ačkoli je například kombinace CC-C pouze na ZP50 a ještě ne na všech, neboť je to variantní kombinace. To znamená, že je vzácnější, než typ III u číslice “4”. Zajímavé a ceněné jsou varianty s typem B, zvlášte ZP19, kde najdeme kombinaci všech typů CB-A.

Deskové vady jsou popsány v katalogu Bosny a Hercegoviny, kde jsou i vyobrazeny příklady. V některých případech ovšem deskové vady na příslušné ZP nenajdeme. Ne vždy jsou DV v archu přítomny. Krásným příkladem je DV na ZP14. Zatímco druhá číslice “1” v letopočtu 1914 je níže u u obou archů, tak rozestup 2,75mm mezi letopočtem a hodnotou je pouze u archu A. U archu B je rozestup normální. To je ale známá skutečnost. Deskové vady u ZP 2, 7, 11, 14, 16, 17, 21, 25, 26, 41, 42 a 45 se vyskytují pouze na části nákladu. Tímto mohou vznikat různé kombinace, ale zároveň to stěžuje identifikaci ZP.

Jeden příklad za všechny, kdy je problémem identifikovat správné známkové pole. U velmi populárního ZP45 je téměř vždy patrný “nedotisk horní části přetisku”. Je to častá položka na aukcích, která v kvalite ** může udělat hodně přes 20,-€. Ovšem i zde platí, že toto ZP45 tuto DV mít nemusí. Důkazem je opět arch B, kde tuto populární DV nenajdeme. Vodítkem je pro určeni ZP je kombinace “1” CA-A. Tato varianta bez DV je – podle mne – zajímavá a velmi zřídkavá. Určitě zaslouží pozornost specialistů a odborníků.

Cenové relace dosahované na běžných aukcích jsou různé a hodně záleží na náladě trhu. Například kombinaci CC-C za ZP50 jsem viděl prodávat jen jednou na eBay a to v bloku ZP44,45,49,50 v kvalite **. Prodejce měl celkem štěstí, že se sešlo v tu dobu asi 5-6 zájemců a cena se vyšplhala přes 130,-€. Kupující museli velmi dobře vědět co kupují, o tom jsem přesvědčen. Samozřejmě to je vyjímka i když ne zcela vyjímečná.

Vícebloky od 10blok a více jsou prodejne také za zajímavé částky od 50,-€ do cca 100,-€. Kvalita je požadována **, anebo ražené ( zde asi 5-10% minus ). U kvality * je pokles ceny větší, nicméně ve větších blocích – nad 20ks – se již cenové relace sbližují, což je pochopitelné.

8/2019

 

Jaroslav Stejskal

 

Literatura :

[1] Berislav Sekelj: Priručnik i katalog “Poštanska povijest Bosne i Hercegovine 1878 – 1918”, Hrvatski filatelistički savez, Knjiga XIV, ISBN 953-95064-0-9, Zagreb 2005

[2] Zbyněk Jánský: Bosna a Hercegovina, specializovaný katalog známek a celin, II. vydání 1999, vlastní náklad.

[3] Adolf Passer: Die Postwertzeichen von Bosnien und der Herzegovina, Prag 1930

Share This