K. Ptačovský: Vydáni 1858

Dnes si predstavíme Ptačovského popis vydania známok 1858, ktoré prinieslo pri výplatných známkach nové európske trendy pri výrobe známok, ako bolo zjednodušenie oddeľovania známok ich opatrením zúbkovaním a prispôsobenie vzhľadu známok zobrazujúcich hlavu...

K. Ptačovský: Novinové známky 1851

Prvým špecializovaným novinové známkam na svete, ktorých priekopníkom bola rakúska cisársko-kráľovská rakúska pošta, bola na stránkach www.rakouskeznamky.cz venovaná nadštandardná pozornosť, a preto do kolekcie historických článkov zaraďujeme aj dnešné...

Bosna: Deskové vady na kamenotisku emise 1879

Zájem o první emise každého státu je téměř vždy velký. Nejinak je tomu u Bosny a Hercegoviny. I když už datem vydání nepatří do „klasické, zlaté“ éry filatelie, tak svým způsobem budí u sběratelů nadšení. Vždyť když jinde v Evropě už vycházely „nudné“ a velmi...

K. Ptačovský: Vydání 1850 – II. část

5 centes žlutá. (obr.64, 78) Je to jediná hodnota vydání 1850 která se vyskytuje jen v jednom typu a pouze na ručním papíru různé síly. Stejně jako u známky 1 kr byly nepovedené tisky ještě jednou tištěny na rubu, Tyto druhé tisky byly provedeny buď stejně postavené...

K. Ptačovský: Vydání 1850 – I. část

Zbieranie rakúskych známok z emisie výplatných známok 1850-1858 patrí čoraz viac k obľúbeným aj v našich krajinách. Určite k tomu prispela aj „domáca“ odborná literatúra od Pavla Hirša, ktorá vyšla v dvoch nákladoch a to neobvykle rýchlo za...

Na chybotisku má podíl i Čech!

Filatelistický (ob)šťastníkV dějinách rakouské monarchie představoval významný politický mezník rok 1867. V únoru došlo k tzv. rakousko-uherskému vyrovnání, vznikla Rakousko-Uherská monarchie se společnou hlavou státu a některými klíčovými ministerstvy, ale poštovní...

K. Ptačovský: Známky Rakouska 1850 – 1918 ( II.část )

8.Papír a klih Papír Jak, při tak dlouhé době, není ani jinak možné, byl použit velmi různý papír. Použitý papír možno rozdělit takto: Ruční papír. Strojový papír bez průsvitky. Strojový papír s průsvitkou. Strojový papír žilkovaný 1896-1907. Strojový papír pro...

K. Ptačovský: Novinová známka 1867

Krása a význam kreslenej typológie Celé desaťročia som sa vyhýbal spracovaniu tejto veľkej skupiny rakúskych známok, ktorá sa zdá byť pri prvom pohľade ako málo zaujímavá a popri ostatných výplatných známkach vydaných až do roku 1900 môže pôsobiť ako slon...

S vnukom Járy Cimrmana o geniálnom nápade

Filatelistický (ob)šťastníkAko možno deti zapojiť do znaleckej činnosti? V našich zemepisných šírkach sa medzi zberateľmi tešia obľube nielen známky prvej československej republiky, ale aj známky starého Rakúska, ktoré platili na našom území pred rokom 1918, teda...

Dnes o konšpiráciách vo filatélii

Filatelistický (ob)šťastníkKonšpirácie. Či chceme alebo nie, sú medzi nami. Ovplyvňujú nás, ovplyvňujú naše názory a myslenie. Pravdivosť nie každej informácie si totiž dokážeme preveriť a s tým konšpirátori počítajú, je to voda na ich mlyn. Sú...

Share This