10 Kronen – emisia 1908 a 1910

Odchýlne zúbkovania a ocenenie rôznych formátov známok Výsledkom špecializácie zbierania známok starého Rakúska (a to nielen pred rokom 1900 – tzv. klasické známky) je objavenie odchýlneho zúbkovania týchto TOP hodnôt emisií 1908 a 1910. Včasné...

Němá razítka promluvila na I. emisi Rakouska

  Němá razítka působí svým vyhotovením a vzácností jejich použití tajemně. Jejich užívání je zdokladováno pouze u několika desítek poštovních úřadů Rakouska a Lombardska – Benátska, v českých zemích jich bylo jen 10, poštovní úřad Křelovice používal jako...

RECOMMANDIRT PRESSBURG

  Pečiatka známa či neznámaŠtúdium poštovej histórie je neoddeliteľne spojené so zbieraním poštových celistvostí. Ako správny lokál patriot („Bratislavčan“ od roku 1959) som začal zbierať všetko čo malo poštovú pečiatku Presburg, Preszburg, Pressburg, Pozsony...

Doporučené zásielky s pečiatkou CHARGÉ

  Chargé – Nota Bene – RecommandirtPredpisy pre označovanie doporučených listov boli stanovené v Rakúsko - Uhorsku (RU) už v deväťdesiatych rokoch 18. storočia (Votoček [1]). Podľa týchto dobových predpisov mal byť každý doporučený list označený číslom...

Letecký EXPRES

  Z histórie leteckej prepravy civilných zásielokZrýchlená (expresná) preprava leteckých zásielok mala svoje korene už v Rakúsko- Uhorskom cisárstve. Počnúc 31.III.1918 bola zahájená pravidelná letecká preprava civilných zásielok na trase Wien – Krakau...

10 Kronen – Pamätná emísia 1910

Tlač známky a jej poštové použitieDodatok: Novoobjavené zúbkovania (4.6.2018)Dňa 18. augusta 1910 oslavoval cisár František Jozef I. svoje 80. narodeniny. Už pri vydaní jubilejnej série 1908 (k 60. výročiu vlády F.J.) bolo rozhodnuté vydať k tomuto výročiu...

První den vydání známek 1. 6. 1850 – prvotisk

Navazuji na články kolegy znalce Radomila Květoně, který popisuje použití známek první rakouské emise v červnu a červenci roku 1850. Na ukázce doplním jeho články o použití známky tištěné v prvotisku „Erstdruck“ a navíc z prvního dne vydání...

Share This